THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 มีนาคม 2564 : 20:49 น.

ศาลเยาวชนฯ ให้ประกันตัว"เยาวชน"ร่วมชุมนุม 4 สำนวนทั้งแบบที่วางหลักประกันและไม่วางหลักประกัน พร้อมให้รายงานตัว 20 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถ.กำแพงเพชร (จตุจักร) พนักงานสอบสวน สน.ดินแดงได้ยื่นคำร้องตรวจสอบการจับเยาวชนตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาหมายเลขดำที่ ตจ.81/2564 – ตจ.84/2564 เรื่อง ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมกัน หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่าย, ชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัด หรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียร้อย หรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค

ฝ่าฝืน พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548, ร่วมกันกระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป, ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ, ร่วมกันมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง, เมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมเพื่อกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา (ป.อ.) มาตรา 215 ให้เลิกไปแล้วไม่เลิก,ร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

โดยศาลได้ทำการตรวจสอบการจับกุมแล้วให้ออกหมายควบคุม ต่อมาผู้ปกครองได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา ซึ่งศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเยาวชน ผู้ต้องหาในคดีอาญาหมายเลขดำ ตจ.82/2564 – ตจ.84/2564 โดยไม่มีหลักประกัน (ไม่ได้ให้วางหลักทรัพย์เป็นประกัน) แต่หากผิดสัญญาจะให้ปรับจำนวน 5,000 บาท และนัดรายงานตัวในวันที่ 20 เม.ย.นี้ เวลา 08.30 น. ส่วนเยาวชน ผู้ต้องหา คดีอาญาหมายเลขดำ ตจ.81/2564 ศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา โดยวางหลักประกัน จำนวน 15,000 บาท เนื่องจากพบว่า มีประวัติกระทำความผิด และนัดรายงานตัวในวันที่ 20 เม.ย.64 เวลา 08.30 น.เช่นเดียวกัน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ