THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 มีนาคม 2564 : 14:42 น.

เครื่อข่ายภาคประชาชนรวมตัวร้องกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคฯวุฒิสภาจี้ตรวจสอบธุรกิจขายสลากกินแบ่งทางออนไลน์ผิดกฎหมายหรือไม่ เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบ

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่อาคารวุฒิสภา เครือข่ายภาคประชาชนประกอบด้วย เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงรวม 20 คน เข้ายื่นหนังสือต่อนายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการ สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ขอให้ตรวจสอบธุรกิจขายสลากกินแบ่งรัฐบาลทางออนไลน์ว่า ผิดกฎหมายหรือไม่

นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน กล่าวว่า ปัจจุบันมีนิติบุคคลจำนวนหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 10 รายนำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาเสนอขายทางออนไลน์ ในราคาที่เกินกว่า 80 บาท โดยเลี่ยงบาลีว่าราคาส่วนที่ต่างนั้นเป็นค่าฝากสลากและค่าบริการ นอกจากนี้บางรายยังมีการโฆษณาชวนเชื่อ อาทิ เงินจำนวนหนึ่งที่ได้จากการจำหน่ายสลากฯนั้น จะนำไปบริจาคให้แก่การกุศล การซื้อสลากจึงเท่ากับเป็นการทำกุศลไปในตัว เป็นต้น ธุรกิจเหล่านี้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์อย่างถูกต้องก็จริง แต่ไม่แน่ใจว่าแค่นี้เพียงพอแล้วหรือกับการมาทำธุรกิจขายสลากกินแบ่งทางออนไลน์

ทั้งนี้ สลากกินแบ่งรัฐบาลถือเป็นสินค้าของรัฐ ภายใต้การดูแลของสำนักงานสลาก ฉะนั้น การนำสินค้าของรัฐมาจำหน่ายต่อต้องได้รับอนุญาตก่อนหรือไม่ นอกจากนี้สลากกินแบ่งยังจัดเป็นการพนันชนิดหนึ่งตามบัญชี ข.ของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ซึ่งผู้จะจัดให้เล่นจะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยก่อน เครือข่ายภาคประชาชน จึงใคร่ขอให้คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน ฯ ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้ 1.การดำเนินกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลของนิติบุคคลเหล่านี้ กระทำผิดพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือไม่ 2.การจัดให้มีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของนิติบุคคลเหล่านี้ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติการพนัน หรือไม่ และ 3.การโฆษณาชวนเชื่อทางออนไลน์ของนิติบุคคลเหล่านี้ มีการนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือไม่

นายธนากร กล่าวว่า สิ่งที่ภาคประชาชนปรารถนา คือ การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นจริง เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบ เราเข้าใจผู้ประกอบธุรกิจว่า ต้องการทำมาค้าขายเพื่อให้ได้กำไร แต่ทุกอย่างต้องกระทำภายใต้กรอบของกฎหมาย ฉะนั้นจึงอยากให้เกิดความชัดเจนว่าการนำสลากกินแบ่งมาขายทางออนไลน์อยู่นี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และหากพวกเขาทำผิด หน่วยงานภาครัฐผู้ถือกฎหมายทั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ได้ทำอะไรหรือไม่ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นจริงและประชาชนได้รับการคุ้มครอง ภาคประชาชนไม่ได้มีความประสงค์จะจับผิดธุรกิจ เพียงแต่อยากให้เกิดความชัดเจนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ