THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 มีนาคม 2564 : 14:21 น.

ผบช.ตม.แจงยิบตั้งโรงพยาบาลสนามรักษาผู้ต้องกักติดเชื้อโควิดได้มาตรฐานการควบคุมโรค วอนประชาชนอย่ากังวลไม่มีการแพร่ระบาดของโรคออกไปด้านนอกพื้นที่

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ผบช.ตม.) กล่าวถึงความคืบหน้าสถานการณ์ห้องกักและการจัดตั้งรพ.สนามชั่วคราวรักษาผู้ต้องกักติดโควิดว่า สตม.ได้ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, รพ.ตร. , สำนักงานเขตหลักสี่ และสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครประชุมเพื่อวางแผนรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดย สตม.มีการจัดกำลังรักษาความปลอดภัยของ รพ.สนามชั่วคราว ตลอด 24 ชม. และมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมโรค ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า จะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคออกไปด้านนอกพื้นที่ รพ.สนามชั่วคราว

พล.ต.ท.สมพงษ์ กล่าวว่า มาตรการแก้ไขและควบคุมการแพร่โควิด-19 ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ ของ สตม. ได้แก่ 1.ให้งดรับผู้ต้องกักจนกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหา และกำหนดมาตรการป้องกันได้ โดยมีหนังสือให้แต่ละแห่งบริหารการกักตัวผู้ต้องกัก ให้ ตม.จังหวัด ฝากสถานีตำรวจควบคุมผู้ต้องกักแทน ในส่วนของกรุงเทพฯ ให้รับตัวแล้วให้ ตม.จ.นนทบุรี ควบคุมแทน 2.ลดจำนวนผู้ต้องกักในห้องกักสวนพลูและบางเขน สำหรับผู้ปลอดเชื้อ ให้รีบผลักดัน/ส่งกลับ หรือขอให้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มารับไปดูแลแทน

3.จัดตั้ง รพ.สนามชั่วคราว สตม.ขอสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ จาก รพ.ตำรวจ จัดสถานที่ อุปกรณ์ โดยประสานกับกรมควบคุมโรค 4.ให้ ตม.จังหวัดและ หัวหน้าด่านคัดแยกผู้ต้องกักกลุ่มเสี่ยงแยกออกจากรายอื่นๆ 5.ให้ ตม.จังหวัดประสานกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ในการจัดแผนรองรับ 6.ขอสนับสนุนชุดผู้ป่วย จาก รพ.ตำรวจ จำนวน 400 ชุด และยารักษาโรค เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม 7.ให้กองบังคับการอำนวยการ สตม. สนับสนุนยาสำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อ 8.ให้แต่ละ ตม.จังหวัดจัดหาพื้นที่สำหรับ จัดทำ รพ.สนาม หากเกิดกรณีผู้ต้องกักติดเชื้อ

9.การรับตัวผู้ต้องกัก ให้แยกผู้ต้องกักโดยมีห้องแรกรับ 3-5 วัน รอดูอาการก่อนส่งตัวเข้ารวมในห้องกัก 10.กำชับผู้บังคับบัญชาให้ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าให้มีการติดเชื้อเพิ่ม 11.หัวหน้าหน่วย สำรวจอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ให้บกพร่อง 12.การรับอุปกรณ์มาเพิ่มใหม่ให้จัดทำเป็นงวดๆ โดยให้ใช้ในส่วนที่รับมาก่อนเป็นอันดับแรก 13.จัดที่พักสำหรับแพทย์ และพยาบาลที่จะไปดูแลผู้ป่วย รวมถึงจัดห้องพักให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไปเข้าเวรในหลายๆ ผลัดเนื่องจากเป็นผู้เสียสละ และ 14.ให้กองบังคับการอำนวยการสตม.จัดทำตารางประชุมหัวหน้าหน่วย หรือผู้แทน ในเวลา 10.00 น. ของทุกวัน

สำหรับ ผู้ต้องกักที่อยู่ในความดูแล ปัจจุบันมี มีจำนวน 1,615 คน ถูกกักที่บางเขน จำนวน 490 คน ที่สวนพลูจำนวน 1,125 คน ผู้ที่ติด โควิดอยู่ในความดูแลมีทั้งสิ้น 393 คน (ชาย 370 คน,หญิง 23 คน) ถูกแยกกักตัว ณ รพ.สนามชั่วคราวในห้องกัก (บางเขน) โดย สตม. ได้จัดตั้ง รพ.สนามชั่วคราว สตม. ณ อาคารโรงยิมกองสวัสดิการ ตร. ในพื้นที่สโมสรตำรวจ จัดตั้งขึ้นโดยการประสานความร่วมมือกับ รพ.ตร., กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ให้คำปรึกษา แนะนำและกำหนดมาตรฐานของการจัดตั้ง รพ.สนาม, มาตรฐานของการตรวจควบคุมโรค สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และในส่วนของ กรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนด้านการรักษาความสะอาด และสาธารณูปโภค

ผบช.ตม. กล่าวว่า ขอชี้แจงให้ประชาชนทราบว่า สตม. มีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทำความผิดในด้านต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด กรุณาแจ้งมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 1178 หรือที่ www.immigration.go.th 

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ