THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 มีนาคม 2564 : 20:35 น.

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง รมต.ใหม่

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่แล้วได้แก่ 

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.คมนาคม

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ