THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 มีนาคม 2564 : 12:21 น.

"นพ.ยง ภู่วรวรรณ"ระบุการฉีดวัคซีนโควิดในคนจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วต้องพบผู้เสียชีวิตภายหลังจากฉีดเจอกันทั่วโลก แต่ไทยข่าวด้านลบกระจายเร็วมากต้องรับฟังด้วยเหตุผล

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan”ระบุว่า โควิด-19 วัคซีน อาการหรือโรคที่พบร่วมด้วย

ในการให้วัคซีนหมู่มาก เป็นแสนเป็นล้านโดส ต้องเจอกับอาการที่พบร่วมด้วยอย่างแน่นอน และต่อไปจะเป็นข่าวทุกวันทั่วโลกขณะนี้มีการให้วัคซีนไปแล้ว 500 ล้านโดสเราจะได้ยินว่าหลังให้วัคซีนแล้วมีการเสียชีวิตบ้าง มีโรคต่างๆที่เป็นอยู่แล้ว หรือโรคที่ยังไม่ได้วินิจฉัยมาก่อน

มาวินิจฉัยหลังการให้วัคซีนในทุกประเทศ จะเจอการตายหลังการให้วัคซีน และเมื่อมีการพิสูจน์ ก็ยอมรับความจริง ว่า เกิดจากโรคพื้นฐานหรือที่เป็นอยู่ก่อน สำหรับประเทศไทยในประชากรหนึ่งล้านคน ใน 1 อาทิตย์ ก็จะต้องมีคนเสียชีวิตอยู่แล้ว

การให้วัคซีนในกลุ่มแรกของประชากรไทยที่ตั้งไว้ รองลงมาจากบุคลากรทางการแพทย์ คือกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเพื่อป้องกัน เพราะรู้ว่าถ้าเป็น covid 19 จะมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ จึงกำหนดให้เป็นประชากรกลุ่มแรกๆที่ควรได้รับวัคซีน เพราะวัคซีนมีปริมาณจำกัด

การให้ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว เป็นกลุ่มที่เปราะบาง และมีอัตราการเสียชีวิตในภาวะปกติได้อยู่แล้ว ดังนั้นการเสียชีวิตหลังการให้วัคซีนก็พบได้เช่นกัน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพิสูจน์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

ข่าวดังกล่าวสำหรับประเทศไทย ได้มีการแพร่กระจายเร็วมากโดยเฉพาะทางด้านลบ ผู้รับจะต้องพิจารณาด้วยเหตุและผล ประเทศไทย ควรมีการเสนอตัวเลขอัตราการเสียชีวิตจากโรคต่างๆในภาวะปกติ และเมื่อเกิดขึ้นหลังการให้วัคซีน ตัวเลขก็ไม่ควรจะมากกว่าในภาวะปกติ

การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค และเราคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้ กับความเสี่ยงของวัคซีน วัคซีนได้ผ่านการศึกษามา 3 ระยะ ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ และยอมให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินโรคระบาด ถ้าเราจะรับวัคซีน เราไม่ใช่ประชากรหมื่นแรก แสนแรก หรือล้านแรก ที่ได้รับวัคซีน เพราะวัคซีนแต่ละชนิดใช้กันเป็นสิบเป็นร้อยล้านแล้ว

การให้วัคซีนในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการบังคับ เป็นไปด้วยความสมัครใจ อาการข้างเคียงของวัคซีนที่พบได้ส่วนใหญ่จะมี อาการน้อย เช่นปวดเมื่อยเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ มีไข้เจ็บบริเวณที่ ฉีด มีบวมแดง พบได้บ้าง และก็จะหายไปในที่สุด ประโยชน์ของวัคซีนในครั้งนี้เพื่อป้องกัน

เมื่อเราติดเชื้ออาการของโรคจะได้ไม่รุนแรง หรือเสียชีวิต ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ เราก็เชื่อว่าจะลดการระบาดของโรคได้อย่างแน่นอนวิกฤตการณ์ครั้งนี้จะสงบลงได้ในอนาคตด้วยวัคซีน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ