THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 เมษายน 2564 : 15:12 น.

ศปถ.ประสานจังหวัดเข้มข้นดูแลความปลอดภัยเส้นทางเชื่อมต่อสู่ภูมิภาค - เส้นทางเลี่ยงเมือง

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 11 เมษายน 2564 เกิดอุบัติเหตุ 348 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 25 ราย ผู้บาดเจ็บ 356 คน โดยการขับรถเร็วยังคงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาดื่มแล้วขับประสานจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนควบคู่กับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กำชับด่านตรวจเรียกตรวจยานพาหนะและความพร้อมของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะในเส้นทางเชื่อมต่อสู่ภูมิภาค และเส้นทางเลี่ยงเมือง เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องกับผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและสุขใจในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ปภ.) เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 10 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เกิดอุบัติเหตุ 348 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 25 ราย ผู้บาดเจ็บ 356 คน

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 31.61 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 22.99 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.91 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 63.22 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 39.94 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 33.91 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 27.87 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 32.81 ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,913 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 60,201 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 342,028 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 58,372 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 14,852 รายไม่มีใบขับขี่ 16,125 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ พัทลุง (20 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ (จังหวัดละ 2 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ พัทลุง (22 คน)

นายบุญธรรม กล่าวว่า  เส้นทางหลายสายยังคงมีปริมาณรถหนาแน่นต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคต่าง ๆ และเส้นทางเลี่ยงเมือง จึงได้ประสานจังหวัดดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ควบคู่กับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 กำชับจุดตรวจเพิ่มความเข้มข้นในการเรียกตรวจยานพาหนะ และความพร้อมของผู้ขับขี่ เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องกับผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ อย่างไรก็ตามบางพื้นที่ยังคงเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้ถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางลดลง จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์มีความปลอดภัย

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ