THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

15 เมษายน 2564 : 12:02 น.

ตำรวจนครบาลเตือนม็อบนัดชุมนุมช่วงนี้เสี่ยงหนักผิดทั้งพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.ควบรุมโรคต้องโทษหนัก เตือนอย่าออกมาซ้ำเติมความเดือดร้อนให้ประชนชน

เมื่อวันที่ 15 เมษายน พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ในฐานะโฆษก บช.น. เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศชักชวนผ่านโชเชียลมีเดียให้ออกมาร่วมกันโดยได้ประชาสัมพันธ์นัดหมายทำกิจกรรม โดย 1.กลุ่ม UNME of Anarchy (หมู่บ้านทะลุฟ้า) นัดหมายบริเวณสะพาน ชมัยมรุเชฐ ในวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 2.กลุ่มนายปัญญาวี  มีผึ้ง และ นายเจษฎา ศรีปลั่ง นัดหมายเดินทางไปทำกิจกรรม ที่เรือนจำธนบุรี เรือนจำธัญบุรี เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ โดยจะหมุนเวียนไปในวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ประชาชนที่จะมาเข้าร่วมการชุมนุมในวัน-เวลาดังกล่าวนทราบว่า ท่านอาจมีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 1.การร่วมกันชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เป็นความผิดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.การกระทำใดๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ที่เป็นเหตุให้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นการกระทำความผิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 20) ข้อ 3และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พล.ต.ต.ปิยะ กล่าวย้ำว่า ขอเตือนผู้ชุมนุมที่จะมาเข้าร่วมการชุมนุม นอกจากจะเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายแล้ว อยากให้เห็นแก่ประเทศชาติและส่วนรวมเป็นหลัก อย่าออกมาชุมนุมในลักษณะที่เป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในช่วงนี้ เพราะจะเป็นการซ้ำเติมประชาชนซึ่งอยู่ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประชาชนได้รับความลำบากมามากพอแล้ว จึงอยากเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมอย่าได้ออกมาทำกิจกรรมใดๆอันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในห้วงเวลานี้

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ