THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 พฤษภาคม 2564 : 10:35 น.

กระทรวงแรงงาน ขอบคุณพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ยันจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานและครอบครัว ให้มีความมั่นคงและสามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1พ.ย.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเดเผยว่า เนื่องในวันแรงงานแห่งชาตแรงงาน  รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลและกำกับกระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ได้มอบให้กระทรวงแรงงานส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพทั้งในและต่างประเทศ เนื่องในโอกาส “วันแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ ถือโอกาสขอบคุณพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจและสังคมไทยมาโดยตลอด กระทรวงแรงงานพร้อมดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงาน โดยมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูงและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานและครอบครัว ให้มีความมั่นคง สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน ในปีนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคแรงงาน กระทรวงแรงงานจึงได้ผลักดันและดำเนินมาตรการโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแรงงานทุกกลุ่มเช่น โครงการ ม.33 เรารักกัน และโครงการแรงงาน…เราสู้ด้วยกัน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ไม่ให้ขยายออกไปในวงกว้างจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ได้เร่งรัดการดำเนินการเพื่อคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ด้าน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เกิดการระบาดระลอกใหม่ และสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นตามลำดับ คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2564 จึงมีมติงดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2564 แต่ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องเสนอต่อรัฐบาล โดยผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จำนวน 7 ข้อ 16 ประเด็น และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้อง จำนวน 22 ข้อ ทั้งนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะนำข้อเรียกร้องไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและดำเนินงานต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ