THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 พฤษภาคม 2564 : 12:39 น.

รมช.คมนาคมสั่งการท่าเรือฯปรับโกดังสเตเดียมเป็นโรงพยาบาลสนามโควิดเพิ่มเติมจากวัดสะพานรองรับคัสเตอร์ชุมชนคลองเตยในอนาคต

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมกับประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ผู้บริหาร กทท. ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงกลาโหม สาธารณสุข และ กทม. พร้อมได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่โกดังสเตเดียม ตามที่ได้รับการประสานขอใช้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด 19 จากพื้นที่ชุมชนคลองเตย 

สำหรับ ข้อสรุปในเบื้องต้นในระยะเร่งด่วนใช้พื้นที่วัดสะพานเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งขณะนี้รองรับได้ 100 เตียง และมอบหมายให้ หน่วยงานสาธารณสุขเร่งประเมินถึงความเหมาะสมของสถานที่อาคารโกดังสเตเดียม หากมีความเหมาะสม หน่วยงานพร้อมดำเนินการดังนี้

1.กทท.พร้อมสนับสนุนอาคารโกดังสเตเดียม เนื้อที่รวม 15 ไร่ มีพื้นที่ภายในอาคาร 4,200 ตร.ม. กว้าง 35 ม. ยาว 120 ม.

2.กระทรวงกลาโหม พร้อมดำเนินการปรับปรุงสถานที่ และจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก การวางระบบให้สามารถรองรับเตียงผู้ป่วยจำนวน 160 เตียง

3.รพ.จุฬาลงกรณ์ พร้อมเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการดูแล ทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์

อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังวัดสะพานเพื่อตรวจและประเมินความพร้อมของสถานที่โรงพยาบาลสนามก่อนพิจารณาให้ได้ข้อสรุปก่อนดำเนินการโดยเร็ว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ