THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 พฤษภาคม 2564 : 17:26 น.

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์ มหาราชปริตร แก่ประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลประเทศ 11 พ.ค.นี้

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันทั่วประเทศขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นั้น

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์ "มหาราชปริตร" สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว

สำหรับหนังสือสวดมนต์พระราชทาน จำนวน 10,000 เล่ม ใช้บทสวด "มหาราชปริตร" หรือ ปริตรหลวงชุดใหญ่ ประกอบด้วยบทสวด 12 บท เป็นบทสวดที่เกิดขึ้นกว่า 2,000 ปี ใช้สําหรับสวดคุ้มครองพระเจ้าแผ่นดิน รวมไปถึงพระราชอาณาจักร ต่อมาประชาชนต่างก็นิยมให้มีการสวดพระปริตรในพิธีของตนบ้าง จึงเกิดเป็นประเพณีนิยมสืบต่อกันมาถึงทุกวันนี้

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการส่งมอบหนังสือสวดมนต์พระราชทาน ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนดาว์นโหลดเพื่อนำไปปรินท์มาใช้ในการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ www.onab.go.th หรือสอบถาม โทร. 0 2441 7992

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ