THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 พฤษภาคม 2564 : 10:36 น.

ศบค.มท.แจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินมาตรการสาธารณสุขในช่วงการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรอย่างเคร่งครัดเพื่อสกัดกั้นการระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐาน ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ด้วยมหาเถรสมาคมได้มีมติครั้งที่ พิเศษ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้วัดทุกวัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. และหลังจากวันดังกล่าว ให้สวดบทรัตนสูตรหลังจากทำวัตรเย็นทุกวัน

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกราบนมัสการ ประสานขอความร่วมมือไปยังเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส และผู้ปกครองคณะสงฆ์ ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข ได้แก่ การรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ และการตรวจวัดอุณหภูมิ ในช่วงการประกอบพิธีฯ ดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ