THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

18 พฤษภาคม 2564 : 16:51 น.

กระทรวงศึกษาธิการประกาศเลื่อนเปิดเทอมเป็น 14 มิ.ย.จากเดิม 1 มิ.ย.เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิดในบุคลากรทางการศึกษาพร้อมประสานเร่งให้ครูได้ฉีดวัคซีน เมื่อวันที่ 18 พ.ค.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอศบค.เรื่อง

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอศบค.เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เพราะสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ทั่วประเทศที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ศธ.มีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้เรียนและผู้สอนในสถานศึกษาต่าง ๆ จึงได้ประกาศให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 จากเดิมที่จะเปิดวันที่ 1 มิ.ย.เป็นวันที่ 14 มิ.ย.2564 พร้อมทั้งได้เร่งรัดการขอเข้ารับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นลำดับแรกแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้มีระยะเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และรองรับการย้ายสถานศึกษาของผู้เรียน โดยยกเว้นโรงเรียนและสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม หากมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดในพื้นที่ดังกล่าวประสงค์จะดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 มิ.ย.ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้น ดำเนินการประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่ออนุญาตให้โรงเรียน หรือสถานศึกษาแห่งนั้น สามารถจัดการเรียนการสอนได้ก่อน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ