THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

20 มิถุนายน 2564 : 14:19 น.

ACT ชวนคนรุ่นใหม่่ร่วมกิจกรรม ACTkathon แข่งออกแบบใช้ข้อมูลต้านโกงเพิ่มความโปร่งใสของรัฐบาล เปิดรับสมัครแล้ว ถึง 5 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เปิดเผยว่า ทางองค์กรฯได้ร่วมกับพันธมิตรชุมชนและองค์กรจัดกิจกรรม ACTkathon: Anti-Corruption VIRTUAL HACKATHON 2021 ภายใต้แนวคิด “พลิกเกมโกงให้อยู่หมัด สร้างไอเดียรัฐเปิดเผย” เพื่อต่อยอดความตั้งใจในการผลักดันการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสของภาครัฐให้เป็นวาระสำคัญ สู่การแข่งขันในรูปแบบ Hackathon ซึ่งโจทย์สำหรับกิจกรรม ACTkathon ที่อยากชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมออกไอเดียแก้ปัญหาด้วยกัน คือ “ทำอย่างไรให้เราสามารถใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี ในการเพิ่มความโปร่งใสและสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล?”  โดยจัดเป็นรูปแบบของ VIRTUAL Hackathon หรือกิจกรรมบนระบบออนไลน์ที่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนสามารถเข้าร่วมได้จากทุกสถานที่  ปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับไอเดียที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะมีเงินรางวัลให้ และมีโอกาสไปนำเสนองาน "ระดับโลก" ด้วย

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบกับทีมผู้ให้คำปรึกษา หรือ Mentors มากมาย ทั้งจากภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี  Startup และนักวิจัยที่จะมาให้ข้อมูลความรู้ด้านคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็น และให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาในการคิดไอเดีย อาทิ นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร,  ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ , ดร.พณชิต กิตติปัญญางามประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ร่วมก่อตั้ง ZTRUS, น.ส.ธนิสรา เรืองเดช ผู้ก่อตั้ง Punch Up, ELECT สื่อข้อมูลและ Civic Tech เป็นต้น

สำหรับ ผู้สนใจสามารถสมัครแบบเดี่ยว หรือกลุ่ม ที่  https://actkathon.actai.co  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 กรกฎาคม 2564 

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ