THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 มิถุนายน 2564 : 21:22 น.

กระทรวงการอุดมศึกษาฯเปิดสถิติฉีดข้อมูลในไทยถึง 22 มิ.ย.ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 7,906,696 โดสฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 45.3%

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 7,906,696  โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 45.3% พร้อมรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564

จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 8,500,000 โดส

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 7,906,696  คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 5,678,848 โดส (8.6% ของประชากร)

-เข็มสอง 2,227,848 โดส (3.4% ของประชากร)

2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-22 มิ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 7,906,696  โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 141,204 โดส/วัน ประกอบด้วย

วัคซีน AstraZeneca

- เข็มที่ 1 2,304,890 โดส

- เข็มที่ 2 50,915 โดส

วัคซีน Sinovac

- เข็มที่ 1 3,373,958 โดส

- เข็มที่ 2 2,176,933 โดส

3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน

- 92.6% ไม่มีผลข้างเคียง

- 7.4% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย

- ปวดกล้ามเนื้อ 1.78%

- ปวดศีรษะ 1.32%

- ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.95%

- เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.86%

- ไข้ 0.58%

- คลื่นไส้ 0.40%

- ท้องเสีย 0.26%

- ผื่น 0.22%

- ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.17%

- อาเจียน 0.11%

- อื่น ๆ 0.76%

4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 103.7% เข็มที่2 91.1%

- อสม เข็มที่1 25.7% เข็มที่2 13.6%

- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 8.2% เข็มที่2 0.4%

- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 10% เข็มที่1 2.2%

- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 29.3% เข็มที่2 16.8%

- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 9% เข็มที่2 3.3%

รวม เข็มที่1 11.4% เข็มที่2 4.5%

5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 17.51% เข็มที่2 6.04% ประกอบด้วย

- กรุงเทพฯ เข็มที่1 23.47% เข็มที่2 7.64%

- สมุทรสาคร เข็มที่1 16.53% เข็มที่2 11.62%

- นนทบุรี เข็มที่1 14.69% เข็มที่2 5.54%

- สมุทรปราการ เข็มที่1 11.93% เข็มที่2 2.86%

- ปทุมธานี เข็มที่1 7.94% เข็มที่2 2.55%

- นครปฐม เข็มที่1 4.15% เข็มที่2 1.26%

จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 4.66% เข็มที่2 1.88%

- ภูเก็ต เข็มที่1 63.46% เข็มที่2 43.33%

- ระนอง เข็มที่1 19.65% เข็มที่2 6.37%

- สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 9.61% เข็มที่2 3.58%

- เกาะสมุย เข็มที่1 45.99% เข็มที่2 21.66%

- เกาะเต่า เข็มที่1 19.63% เข็มที่2 10.73%

- เกาะพะงัน เข็มที่1 9.06% เข็มที่2 6.02%

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ