THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

19 กรกฎาคม 2564 : 14:54 น.

ศบค.เผยฝ่ายความมั่นคงตั้งด่านสกัดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัดเข้ม ย้ำมีความจำเป็นต้องบล็อกไว้ไม่ให้ออกนอกพื้นที่เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยง วอนประชาชนลดการเดินทางให้มากที่สุด

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 64 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวระหว่างการแถลงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19ประจำวันว่า ศบค.ขอร้องให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดงดภารกิจการเดินทางออกนอกเคหะสถานโดยไม่จำเป็น ไม่เฉพาะช่วงเวลาเคอร์ฟิวเท่านั้น แต่ช่วงเวลากลางวันก็จะต้องลดการเดินทางให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

เว้นแต่การเดินทางจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาหาร ยาหรือเวชภัณฑ์ การเดินทางเพื่อเข้าพบแพทย์และบริการสาธาณสุข การเข้ารักษาพยาบาล และการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค หรือการปฏิบัติงานที่ไม่สามารถ Work Form Home ได้

ดังนั้น ฝ่ายความมั่นคงจะมีการตั้งด่านตรวจอย่างเข้มข้นและจัดชุดตรวจเข้มแข็ง กระจายในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด และเส้นทางระหว่างจังหวัดในกลุ่มพื้นที่ดังกล่าว ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสกัดกั้นประชาชนไม่ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางให้มากที่สุด

เจ้าหน้าที่ประจำด่านจะตรวจสอบหลักฐานสำคัญ 3 อย่างกับผู้ที่เดินทางเข้า-ออก ได้แก่ 1.หลักฐานการอนุญาตเดินทางจากเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นใบผ่าน 2.ผู้เดินทางต้องแจ้งข้อมูลในแอปพลิเคชั่นไทยชนะ และ 3.จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อรับ QR Code มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจด้วย

"ต้องขอเรียนให้ประชาชนทราบว่า ความไม่สะดวกสบายที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ เพื่อลดการเดินทางของท่าน ถ้าไม่จำเป็นขอท่านอย่าเดินทาง ท่านอยู่ในเคหะสถานเท่านั้น คาดการณ์ได้เลยว่าสิ่งที่ท่านจะสะดวกสบายจะไม่เกิดขึ้น ทำให้ท่านตัดสินใจใหม่เพื่อไม่ออกจากบ้าน นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้"นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

อนึ่ง ศบค.ระบุว่า เว็บไซต์ "หยุดเชื้อ ช่วยชาติ" จะเป็นช่องทางให้ประชาชนใช้ลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง (กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง) เพื่อช่วยลดการสัมผัสของเจ้าหน้าที่หน้าด่านที่ต้องตรวจเอกสาร และประชาชนไม่ต้องเข้าคิวในการร้องขอออกนอกพื้นที่ โดยขอให้กรอกข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อรับ QR Code สำหรับนำไปแสดงที่ด่านให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ https://covid-19.in.th/ 

นพ.ทวีศิลป์ ย้ำว่า ในช่วงเวลาระหว่าง 14 วันนี้ในพื้นที่ทั้ง 13 จังหวัดจะมีความยุ่งยากในการเดินทาง และคนที่อยู่ใน 13 จังหวัดนี้จะถูกบล็อกไว้เพื่อไม่ให้ออกนอกพื้นที่ เพราะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง ส่วนคนที่อยู่นอกพื้นที่ 13 จังหวัดยังสามารถเดินทางเข้ามาได้แต่ต้องมีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

"เราจะได้ใช้ 13 จังหวัดนี้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและทำให้เต็มที่ใน 14 วันนี้ ซึ่งกราฟขึ้นโด่งส่วนใหญ่อยู่ใน 13 จังหวัดนี้ทั้งหมดเลย ถ้าเราดึงมาได้จะมีโอกาสทำให้การติดเชื้อน้อยลงได้"นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ