THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

20 กรกฎาคม 2564 : 11:40 น.

"บิ๊กป๊อก"เตรียมเสนอชื่อ"จตุพร บุรุษพัฒน์"ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯให้ครม.เห็นชอบ ข้ามห้วยมาดำรงตำแหน่งปลัดมหาดไทยคนใหม่แทน"ฉัตรชัย พรหมเลิศ"ที่เกษียณอายุราชการสิ้นก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในวันนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยจะเสนอชื่อ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ แทนนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบัน ที่เกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนก.ย.นี้ เป็นการเสนอชื่อให้ครม.พิจารณาเพียงคนเดียว

ทั้งนี้ นายจตุพรเกิดเมื่อ 3 พ.ย.2507 อายุ 56 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ  จบการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสิงห์ดำ รับราชการครั้งแรกในกระทรวงมหาดไทย แต่ไม่เคยเป็นนายอำเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนจะโยกไปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จากนั้นก็เติบโตในตำแหน่งสำคัญเรื่อยมา ได้นั่งในตำแหน่งสำคัญเป็นอธิบดีเกือบทุกกรมในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ยกเว้นอธิบดีกรมกรมป่าไม้เพียงกรมเดียว

ทั้งนี้ เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (พ.ศ.2552) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (พ.ศ.2552– พ.ศ. 2553) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (พ.ศ.2553– พ.ศ.2555) อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2555– พ.ศ.2557) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (พ.ศ.2557– พ.ศ.2558) รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2558– พ.ศ.2559)อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2559– พ.ศ. 2560) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562)ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯตั้งแต่พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ