THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

30 กรกฎาคม 2564 : 17:28 น.

ผลสำรวจยุคโควิด-19 ทำเด็กไทย 70% เครียด! พบ 40% อยากรู้วิธีจัดการความเครียด สสส.ผุด “CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ” เปิดออนไลน์คลายทุกข์ผ่านเฟซบุ๊ก แชร์ประสบการณ์-ส่งต่อกำลังใจ ปลดล็อกปัญหาสุขภาพจิตเยาวชน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเสวนาออนไลน์ “#เธอยังโอเคอยู่มั้ย ปรับตัวอย่างไรให้มีความสุขในช่วงโควิด-19” พร้อมเปิดตัวเฟซบุ๊กแฟนเพจ “CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ” ช่องทางการให้บริการคำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตในรูปแบบกลุ่มปิด (Closed Group) เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพจิตจากการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาความเครียดสะสม วิตกกังวลจากความไม่เข้าใจในครอบครัว เนื่องจากผู้ปกครองไม่เข้าใจพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ การใช้โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ได้มีพื้นที่ส่วนตัวเรียนรู้ทักษะการจัดการกับความเครียด ร่วมแบ่งปันพลังใจ พูดคุยประสบการณ์กับเพื่อนสมาชิก และรับแนวทางดูแลสุขภาพจิตจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนต้องจำกัดการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จำเป็นต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน ทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล ทั้งจากการเข้าสังคมกับเพื่อนและครู รวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว จากข้อมูลผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย อายุ 15-19 ปี จำนวน 6,771 คน

ทั้งนี้ เมื่อเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 โดยองค์การยูนิเซฟ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย พบว่า เด็กและเยาวชนมีความเครียด วิตกกังวล ด้านการเรียน ร้อยละ 70 ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น การทะเลาะวิวาท และการทำร้ายร่างกาย ร้อยละ 7 ด้านเพศสภาพเมื่อต้องอยู่บ้านเป็นเวลานาน ร้อยละ 4 ที่สำคัญยังพบว่า เด็กและเยาวชนต้องการช่องทางเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการกับความเครียดถึง ร้อยละ 40 ซึ่งหากเด็กและเยาวชนไม่ได้รับการดูแลสุขภาพด้านจิตใจที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว เสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตายในที่สุด

นางเบญจมาภรณ์ กล่าวว่า ความเครียดเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องเร่งแก้ไข สสส. มุ่งสร้างเสริมสุขภาวะด้านจิตใจของคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 15-19 ปี ซึ่งมีแนวโน้มเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในอนาคตจากปัญหาความเครียด และไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้เหมาะสม สสส. จึงได้พัฒนาช่องทางดูแลปัญหาสุขภาพจิตบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ “CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ทักษะการดูแลจิตใจในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนักจิตวิทยา และผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตในวัยรุ่น จากเฟซบุ๊กแฟนเพจให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตชื่อดังของประเทศไทย อาทิ นักจิตวิทยาการปรึกษาคนหนึ่ง Understand : ห้องนั่งเล่นของหัวใจ เข้ามามีส่วนร่วมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต พร้อมเป็นพื้นที่ให้สมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพจิต พูดคุยส่งต่อกำลังใจกับเพื่อนสมาชิก เพื่อบรรเทาความเครียด มีพลังในการดำเนินชีวิตต่อได้ในแต่ละวัน โดยมีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชน เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม 5,000 คน

ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ นักจิตวิทยาการปรึกษา ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจนักจิตวิทยาการปรึกษาคนหนึ่ง และผู้ให้คำปรึกษาประจำเฟซบุ๊กแฟนเพจ CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ สนับสนุนโดย สสส. กล่าวว่า วิธีฝึกปฏิบัติที่ง่ายที่สุดในการคลายความเครียด มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1.การสังเกตตัวเอง อารมณ์ ความรู้สึก เช่น หากทำบางกิจกรรมอยู่แล้วรู้สึกอึดอัด ควรหาที่มาของปัญหา อาจเพราะใส่ใจคนอื่นมากไป พยายามบังคับตัวเองให้เป็นในแบบที่คนอื่นต้องการ หรือพยายามเป็นเหมือนคนอื่นๆ จนเสียความเป็นตัวเอง และ 2.มองหาทางเลือกอื่น เมื่อเห็นปัญหาให้หาทางเลือกที่ทำให้รู้สึกสบายใจในการใช้ชีวิต รักตัวเองมากขึ้น ทั้งนี้ วัยรุ่นที่มีความเครียด สามารถเข้าร่วมเฟซบุ๊กแฟนเพจกลุ่มแบ่งปันพลังใจของ สสส. เพื่อฟื้นฟูสุขภาวะด้านจิตใจ ลดความวิตกกังวลถึงปัญหาที่เป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดความเครียด นำไปสู่การสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตทั้งการเรียนและความสัมพันธ์ในครอบครัวต่อไปได้

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มแบ่งปันพลังใจ สามารถเข้าร่วมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ https://www.facebook.com/groups/clubwellnessthailand

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ