THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

02 สิงหาคม 2564 : 14:41 น.

ศบค.รายงานตัวเลข 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ล่าสุดพบว่า กทม.ยังนำโด่งอันดับ 1 จำนวน 3,144 ราย ยอดสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย.ถึงปัจจุบัน 158,165 ราย

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พบจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่สูงสุด 10 จังหวัด ประกอบด้วย

1.กรุงเทพมหานคร 3,144 ราย สะสม(1 เม.ย.-2 ส.ค.64) 158,165 ราย

2.สมุทรสาคร 1,252 ราย สะสม(1 เม.ย.-2 ส.ค.64) 33,019 ราย

3.ชลบุรี 1,141 ราย สะสม(1 เม.ย.-2 ส.ค.64) 27,768 ราย

4.สมุทรปราการ 872 ราย สะสม(1 เม.ย.-2 ส.ค.64) 40,558 ราย

5.นนทบุรี 743 ราย สะสม(1 เม.ย.-2 ส.ค.64) 25,424 ราย

6.สระบุรี 486 ราย สะสม(1 เม.ย.-2 ส.ค.64) 7,074 ราย

7.ฉะเชิงเทรา 465 ราย สะสม(1 เม.ย.-2 ส.ค.64) 11,189 ราย

8.นครราชสีมา 457 ราย สะสม(1 เม.ย.-2 ส.ค.64) 5,747 ราย

9.ปทุมธานี 454 ราย สะสม(1 เม.ย.-2 ส.ค.64) 20,375 ราย 

10.ระยอง 403 ราย สะสม(1เม.ย.-2ส.ค.) 8,227 ราย

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ