THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 สิงหาคม 2564 : 09:00 น.

"อนุพงษ์"เตรียมเสนอ"สุทธิพงษ์ จุลเจริญ"นั่งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่แทน"ปลัดฉิ่ง"ที่เกษียณอายุราชการปิดฉากปลัดข้ามห้วย ขณะที่ผู้ว่าฯหมูป่าโยกนั่งผู้ว่าฯปทุมธานี 

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.รายงานข่าวเปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยจะเสนอรายชื่อข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยให้ครม.พิจารณาเห็นชอบ ถือเป็นการโยกย้ายตามฤดูโยกย้ายประจำปี เนื่องจากในเดือนก.ย.จะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการหลายตำแหน่ง โดยเฉพาะนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันจะเกษียณอายุราชการ

สำหรับตำแหน่งหลักๆที่จะมีการเสนอให้ครม.เห็นชอบ อาทิ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤค รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) แล้วโยกนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าลำปาง เป็นผู้ว่าปทุมธานี โยกนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯปทุมธานีขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯชัยภูมิ เป็นผู้ว่าฯนครราชสีมา แทนนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าฯนครราชสีมาคนปัจจุบันจะเกษียณอายุราชการ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอนเป็นผู้ว่าฯลำปาง เป็นต้น

ขณะที่ จะมีการเสนอต่ออายุการดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ 3 จังหวัดเนื่องจากอยู่ในตำแหน่งครบ 4 ปี ได้แก่ นายนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าฯขอนแก่น นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าฯชลบุรี และนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ซึ่งการต่ออายุการดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯกระทรวงมหาดไทยเคยทำมาตลอด ล่าสุดเคยต่ออายุนายวิเชียร จันทรโณทัย สมัยเป็นผู้ว่าฯนครราชสีมามาแล้วก่อนโยกไปเป็นผู้ว่าฯชัยภูมิ และในการแต่งตั้งครั้งนี้นายวิเชียรก็ได้กลับมาเป็นผู้ว่าฯนครราชสีมาอีกครั้ง

สำหรับ การเสนอผู้เข้าดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความพยายามจากผู้รับผิดชอบมา 3 สัปดาห์เต็มเพื่อให้ครม.เห็นชอบ โดยจะโยกนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)มาดำรงตำแหน่ง แต่ถูกกระแสต่อต้านอย่างหนักจากคนในกระทรวงมหาดไทย รวมถึงผู้ว่าฯถือว่าผิดธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เคยมีมาก่อน และเกรงว่าหากปล่อยให้ข้าราชการกระทรวงอื่นย้ายมาแบบนี้ได้ ต่อไปในอนาคตคงจะย้ายใครมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯก็ได้

อย่างไรก็ตาม กระแสต่อต้านดังกล่าวลามไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบซึมลึก ซี่งถือเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ของกระทรวงมหาดไทย ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ไม่เห็นด้วยที่จะย้ายข้าราชการผู้ใหญ่แบบข้ามห้วยลักษณะนี้ เกรงว่าจะยิ่งทำให้ภาพพจน์ของรัฐบาลลบไปอีกหากถูกหยิบมาโจมตี จนทำให้ความพยายามจะโยกนายจตุพรมาเป็นกระทรวงหมาดไทย

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ