THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 สิงหาคม 2564 : 16:02 น.

สปสช.ปรับเกณฑ์จ่ายชดเชยค่าบริการ Home Isolation และ Community Isolation เริ่ม 1 ก.ย.โรงพยาบาลไหนจัดอาหารให้ผู้ป่วยเองให้เบิกได้วันละ 1,000 บาทพร้อมเพิ่มค่าออกซิเจนให้อีกวันละ 450 บาท

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า เดิมที สปสช.จ่ายค่าดูแลรักษาใน Home Isolation หรือ Community Isolation แบบเหมาจ่าย 1,000 บาท/วัน โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่รวมอาหาร 3 มื้อ ค่าติดตามประเมินอาการ ให้คำปรึกษา และค่ายาพื้นฐาน แต่หลังจากใช้หลักเกณฑ์นี้ไปได้ระยะหนึ่งมีเสียงสะท้อนกลับมาว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนอาหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดการเบิกจ่ายค่าอาหารที่ซ้ำซ้อนกับ สปสช. และมีข้อเสนอให้แยกค่าใช้จ่ายในการให้บริการโดยไม่รวมค่าอาหาร

ทั้งนี้ สปสช.จึงมีการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2564 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่หน่วยบริการไม่สามารถจัดอาหารให้ผู้ป่วยได้ในช่วงวันแรกๆ หรือมีงบประมาณจากที่อื่นมาสนับสนุนแล้ว ให้หน่วยบริการเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยแบบไม่รวมค่าอาหาร โดย สปสช.เหมาจ่ายในอัตรา 600 บาท/วัน ซึ่งเงินค่าอาหาร 400 บาทที่ลดทอนลงไปนั้นอ้างอิงจากราคาจากกรมบัญชีกลาง หากหน่วยบริการไหนที่จัดบริการโดยจัดหาอาหารแก่ผู้ป่วยด้วย ให้เบิกในอัตราเดิมคือ 1,000 บาท/วัน นอกจากนี้ สปสช.ยังเพิ่มรายการจ่ายเพิ่มเติมคือค่าออกซิเจนสำหรับการดูแลรักษาในอัตรา 450 บาท/วัน 

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ