THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 กันยายน 2564 : 14:53 น.

คลังปรับทัพใหญ่ ครม.ไฟเขียวให้โยกย้ายอธิบดี 7 ตำแหน่ง ดัน "กุลยา ตันติเตมิท" หาประสบการณ์กรมบัญชีกลาง

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงการคลังรวม 7 ตำแหน่ง ได้แก่

1. นายประภาศ คงเอียด จากอธิบดีกรมบัญชีกลาง ไปเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์

2. นางสาวกุลยา ตันติเตมิท จากผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง

3. นายพรชัย ธีระเวช จากรองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้อำนวยการ สศค.

4. นายธีรัชย์ อัตนวานิช จากที่ปรึกษาสำนักงานนโยบายหนี้สาธารณะ (สบน.) ไปเป็นรองปลัดกระทรวง

5. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ จากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง

6. นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต เป็นผู้ตรวจกระทรวง

7. นางชลิดา พันธ์กระวี ที่ปรึกษากรมศุลกากร เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ