THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

27 กันยายน 2564 : 20:00 น.

นครราชสีมา-นครราชสีมา-"บิ๊กโจ๊ก"จับมือนายก อบจ.โคราช ทำ MOU ทุ่มงบ 90 ล้านบาท นำร่องอบจ.แห่งแรกของประเทศติดตั้งกล้อง CCTV เปิดพื้นที่ Safety Zone ทั้งจังหวัด

เมื่อวันที่ 27ก.ย. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มอบหมายให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  หักพาล ที่ปรึกษา สบ9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเสวนากำหนดแนวทางการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการ ป้องกันอุบัติเหตุในการจราจร และเป็นประธานในพิธีลงความร่วมมือ (MOU) ตาม “โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กับ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ในการกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมี พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกอบจ.นครราชสีมา นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ พล.ต.ตพรชัย นลวชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมในพิธี ณ โรงแรมแคนทารี จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกอบจ.นครราชสีมา และ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ใน จ.นครราชสีมา ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเรื่องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยแจ้งกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เพื่อดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิดในความรับผิดชอบ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อความปลอดภัยของประชาชน ได้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดนคราชสีมาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พื้นที่ปลอดภัย (Save Zone) นโยบายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ต้องการให้มีการใช้เทคโนโลยีจากกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อย่างไรก็ตาม ประกอบด้วย ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ ในพื้นที่เสี่ยงในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยนำร่อง 10 อำเภอ ติดตั้งสัญญาณในแก้วนำแสง เพื่อเชื่อมสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายฯ กับอุปกรณ์บันทึกภาพ ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายและอุปกรณ์ ติดตั้งห้องควบคุมสั่งการ เพื่อแสดงผลและควบคุม พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) พร้อมทั้งพัฒนาระบบ Webservice และ Application และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เชื่อมต่อสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน และในปี 2565 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงานในพื้นที่ 32 อำเภอ ติดตั้งสัญญาณในแก้วนำแสง เพื่อเชื่อมสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายฯ กับอุปกรณ์บันทึกภาพ ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายและอุปกรณ์ เชื่อมต่อสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน และ ติดตั้ง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ค้นหา สืบค้น ฐานข้อมูลโดย MOU ฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่มีการลง 

ด้าน นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกอบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า อบจ.นครราชสีมา ถือเป็นอบจ.แห่งแรกของประเทศไทย ที่สนับสนุนงบประมาณ ในการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันอุบัติเหตุในการจราจร และทำ MOU ระหว่าง อบจ.นครราชสีมา กับตำรวจภูธร จ.นครราชสีมา เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นภารกิจหนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการในการทำงานร่วมกัน โดยอบจ.นครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเป็นการป้องปรามอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาล 

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ