THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 ตุลาคม 2564 : 12:39 น.

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทานและย่ามที่ระลึกโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564 ให้กับตัวแทนกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทานและย่ามที่ระลึกโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564 ให้กับตัวแทนกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด OSM โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ซเป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดจำนวน 18 จังหวัด เข้าร่วมพิธี

นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ได้ทำพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2564 ณ ทำเนียบองคมนตรี โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการจัดพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทานและย่ามที่ระลึกโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยให้กับตัวแทนกลุ่มจังหวัดจำนวน 18 จังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีฯ จะได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานไปยังจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด OSM เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดรับมอบผ้าไตรพระราชทานและย่ามที่ระลึกฯ สำหรับใช้ในการดำเนินงานจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในส่วนภูมิภาคจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 ต.ค. - 15 พ.ย.2564 ณ วัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดต่อไป

สำหรับ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยได้ ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย" ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาพระบรมมหาราชวัง หมายเลขบัญชี 061-2-06592-5 และส่งหลักฐานการโอนเงิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2220-7403 หรือทาง Facebook Fanpage โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย E-mail. kstm.official@gmail.com  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2220-7400 ต่อ 4121, 4217, 4345 และ 4358

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ