THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 ตุลาคม 2564 : 13:29 น.

นายกรัฐมนตรีแถลงยืนยันพร้อมเปิดประเทศ 1 พ.ย.เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวพลิกฟื้นเศรษฐกิจตามศักยภาพของประเทศ หลังจากนี้จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆ

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ว่า ได้มีการพิจารณาเตรียมความพร้อมแนวทางการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64  ตามนโยบายรัฐบาล โดยจะค่อย ๆ ผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาในประเทศได้ภายใต้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

ทั้งนี้ การเตรียมมาตรการต่างๆ ในระหว่างนี้ก็เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามา โดยจะเป็นการพิจารณามาตรการทั้ง 2 ส่วน คือ การเปิดประเทศ และ การผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลประกาศยืนยันความพร้อมพลิกฟื้นท่องเที่ยวตามศักยภาพประเทศ ด้วยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ก็จะต้องใช้เวลาในช่วงเดือน ต.ค. 64 และ พ.ย.64 เพื่อพิจารณาใน 2 มาตรการ ทั้งเรื่องการเปิดประเทศและการผ่อนคลายมาตรการ อาศัยตามกรอบที่สาธารณสุขกำหนด และพิจารณาร่วมกัน ซึ่งต้องเตรียมให้พร้อม การเดินทางของประเทศต่างๆ ที่จะเข้ามาขอพิจารณาให้รอบคอบในการปรับระดับประเทศต่างๆ เพราะได้ตั้งเกณฑ์ไว้นานแล้ว ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งการเตรียมพร้อมรับคนไทยที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศก็จะใช้มาตรฐานเดียวกับชาวต่างชาติ

นายกฯ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ ทำให้เห็นว่าเวลาที่คนไทยร่วมมือกันทำสิ่งที่เหนือความคาดหมาย ทุกฝ่ายทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ