THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 ตุลาคม 2564 : 14:34 น.

ที่ประชุมใหญ่ศบค.เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อ

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เสนอขอความเห็นชอบในการนำเข้า "ยาโมลนูพิราเวียร์" จำนวน 50,000 คอร์ส เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งที่ประชุม ศบค.ได้เห็นชอบแผนการจัดหาดังกล่าว และมอบหมายให้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินในการจัดซื้อยาดังกล่าวต่อไป

ศบค.ยังรายงานอีกว่า การให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในเดือนต.ค.64 เน้นเป้าหมายให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมด (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) อย่างน้อย 50% ในระดับจังหวัด และอย่างน้อย 70% ในหนึ่งพื้นที่ (COVID Free Area) และเพิ่มความครอบคลุมอย่างน้อย 80% ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์

นอกจากนี้ได้เพิ่มเติมเป้าหมายในการเตรียมพร้อมสำหรับเปิดประเทศในจังหวัดนำร่องการท่องเที่ยว 15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ กระบี่ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ระนอง เชียงใหม่ เลย บุรีรัมย์ หนองคาย อุดรธานี ระยอง ตราด

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ