THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 พฤศจิกายน 2564 : 17:39 น.

มติศบค.ชุดใหญ่ ลดพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 6 จังหวัด เปิดสถานบันเทิง 15ม.ค.65 หามาตรการคุมโควิด-19ป้องกันระบาดซ้ำ

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.เป็นประธานมีมติเห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร โดยลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่สีแดงเข้ม จากเดิม 7 จังหวัด ลดลงเหลือ 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา โดยจันทบุรีไปเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง ขณะที่พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดง จำนวน 39 จังหวัดพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่สีส้ม จำนวน 23 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่สีเหลือง จำนวน 5 จังหวัด

ทั้งนี้ ที่ประชุม ศบค.ยังมีมติให้พื้นที่ควบคุมยังคงปิด สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยได้มีการเห็นชอบเลื่อนการเปิดบริการจากวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ 15 มกราคม 2565โดยมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ศบค. กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดสถานบันเทิง พร้อมทั้งหามาตรหารกำกับติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำจากสถานบันเทิงรวมไปถึงความครอบคลุมทั่วถึงการได้รับวัคซีนของประชาชนในพื้นที่

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ