THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

18 พฤศจิกายน 2564 : 15:29 น.

ผบ.ตร.ลงนามปรับทีมโฆษกตร.ใหม่"ยิ่งยศ เทพจำนงค์"ยังแข็งได้นั่งต่อ ขณะที่"กฤษณะ พัฒนเจริญ"มือแจงภาษาต่างประเทศหลุดทีมรองโฆษกตร.

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามในคำสั่ง ตร. ที่ 592/2564 ลง 17 พ.ย.2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน สื่อ-สร้าง-สาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.2564 เป็นต้นไป โดยมอบหมายให้ พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน สื่อ – สร้าง – สาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจในการ ควบคุม กำกับ สั่งการ บริหารราชการ และการดำเนินงานของคณะทำงาน สื่อ – สร้าง – สาร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมีคณะทำงานรวม 10 นาย

สำหรับ ทีมโฆษกตร. ประกอบด้วย พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รองผบช.สตม. เป็นโฆษกตร. โดยมี รองโฆษก ตร. 4 คน ประกอบด้วย พล.ต.ต.เขมรินทร์ หัสศิริ ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ, พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รองผู้บังคับการกองสารนิเทศ, พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และมีคณะทำงานอีก 4 คน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการบริหาร กำกับ ควบคุม สั่งการ เร่งรัด ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานของคณะทำงานสื่อ- สร้าง – สาร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้น

อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 บช.สอท.ได้รับการแต่งตั้งเป็นนรองโฆษก ตร.มาหลายสมัย คอยชี้แจงงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สำคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะการแถลงข่าวเป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่ได้อยู่ในทีมโฆษก ตร.จากการแต่งตั้งใหม่ครั้งนี้

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ