THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

25 พฤศจิกายน 2564 : 13:20 น.

ม.ธรรมศาสตร์ได้รับยกย่องเป็น 1 ใน 3 ต้นแบบการเรียนรู้ด้านความยั่งยืน ในการสร้างพันธมิตรและพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา-สังคม จาก EFMD สถาบันประเมินคุณภาพการศึกษาระดับโลก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับ European Foundation for Management Development (EFMD) สถาบันประเมินคุณภาพการศึกษาจากสหภาพยุโรป จัดงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Thammasat & EFMD Seminars on Partnerships for SDGs” เพื่อแสดงถึงแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างในการสร้างพันธมิตร จนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาและสังคม โดยมีต้นแบบ 3 โครงการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ได้รับรางวัล Excellence in Practice Award จาก EFMD สำหรับ 1 ใน 3 โครงการต้นแบบดังกล่าว เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ The Thammasat Model: Sustainable Community Enterprise ซึ่งได้รางวัล Excellence in Practices Awards Silver Award Winner ปี 2019

ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. นำเสนอโครงการว่า Thammasat Model เป็นโครงการที่นำนักศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงไปทำงานใกล้ชิดกับชุมชนต่างๆ เพื่อนำองค์ความรู้ทางธุรกิจที่ได้จากห้องเรียนลงไปสนับสนุนชุมชนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งนอกจากจะเป็นการได้ช่วยเหลือชุมชนกว่า 160 แล้ว นักศึกษาก็จะได้สัมผัสกับการแก้ปัญหาจริง และได้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นต่างๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ ผลสำเร็จที่ได้จาก Thammasat Model คือการเติบโตในด้านรายได้ ชุมชนเข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบบัญชี รู้ต้นทุนกำไร สามารถขยายไปสู่ระบบการขายออนไลน์ และเห็นลู่ทางที่จะต่อยอดธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้ในอนาคต เช่น การแปรรูปข้าวออกมาเป็นไรซ์บาร์ ขนมเพื่อสุขภาพในชื่อ “Rice Me”, ชุมมชนร่วมกับทีมนักศึกษาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ลูกประคบเป็นหมอนรองคอบรรจุสมุนไพร, ชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟักข้าวเกษตรพัฒนา ที่นักศึกษาได้ร่วมกับชุมชนทำการรีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ทั้งเครื่องดื่ม คุ๊กกี้ สบู่ ฯลฯ ในแบรนด์ “บายขนิษฐา (by KANITTHA)”

ดร.อีริค คอร์นูเอล ประธาน EFMD Global กล่าวว่า EFMD มีพันธกิจในฐานะผู้นำการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการระดับโลกและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเข้าหากัน ซึ่ง EFMD ในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนั้นมีสมาชิกจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งนักวิชาการภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสถาบันต่างๆ ดังนั้นสมาชิกของ EFMD จะได้รับความร่วมมือในทุกด้าน ตั้งแต่การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เครือข่ายงานวิจัย ไปจนถึงโอกาสทางด้านอาชีพและการประเมินผลรับรองสถาบันการศึกษาต่างๆ

ดร.อิริค กล่าวว่า การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือทำในชีวิตจริง พบเจอและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นรางวัล Excellence in Practices Awards จึงเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จจริงของการลงมือทำและความร่วมมือระหว่างกันของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานด้านการศึกษาต่างๆ กับองค์กรทั้งรัฐและเอกชน ซึ่งรางวัล Excellence in Practices Awards Silver Award Winner – The Thammasat Model: Sustainable Community Enterprise ที่ธรรมศาสตร์ได้รับนั้น แสดงถึงความพยายาม ความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายร่วมกับ EFMD

ด้าน รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ.ในฐานะคนไทยคนแรกและคนเดียวในภูมิภาคอาเซียน ที่เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และคณะกรรมการ EFMD (Board of Trustees) กล่าวว่า นวัตกรรมที่ EFMD สร้างขึ้นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีบทบาทที่สำคัญและส่งผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษาการบริหารจัดการ ส่วนตัวรู้สึกภูมิใจอย่างมากที่ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ EFMD ซึ่งเป็นการได้รับมอบหมายหน้าที่ให้สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางสังคม เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาความท้าทายอุบัติใหม่ของโลก พร้อมๆ กับการคงไว้ซึ่งคุณค่าทางจริยธรรม ความรับผิดชอบ และความยั่งยืน

รศ.เกศินี กล่าวต่อไปว่า นับตั้งแต่ปี 2477 ธรรมศาสตร์ได้ยืนหยัดที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนระดับโลก” เสมอมา ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมที่ส่งผลต่อสังคมไทยและประชาคมโลก อย่างเช่นในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา มธ.ได้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยเข้าหาสังคมและสุขภาพของผู้คน ด้วยการเปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้กลายเป็นโรงพยาบาลสนามที่ดีที่สุดของประเทศไทย

อนึ่ง โครงการที่ได้รับรางวัล Excellence in Practices Awards ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และถูกนำมาจัดแสดงเป็นต้นแบบอีก 2 โครงการ 1. รางวัลปี 2020 โครงการ Developing Entrepreneurship in Russia โดย Moscow School of Management SKOLKOVO ซึ่งได้รับรางวัล Excellence in Practices Awards Goal Award

2. รางวัลปี 2021 โครงการ “Entrepreneurship for good” : unleashing the potential youth to impact and change the world โดย The European Centre for Executive Development หรือ CEDP ซึ่งได้รางวัล Excellence in Practices Awards Goal Award

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชนติดต่อMEDIA HOTLINE : พรศรินทร์ ศรีสวัสดิ์ / 087-171-8944 / jamjamgroup.company@gmail.com 

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ