THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

25 พฤศจิกายน 2564 : 20:33 น.

ผบช.ภ.7 สั่งย้ายผู้บังคับกองร้อยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ออกนอกพื้นที่เป็นเวลา 30 วัน โทษฐานปล่อยให้นร.นายสิบฝ่าฝืนกฎจนติดโควิดเกือบ 200 นาย

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (ผบช.ภ.7) ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรภาค 7 ที่ 690/2564 ให้ พ.ต.ต.บุญส่ง สุขเหมือน ผู้บังคับกองร้อย (สบ. 2 ) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นเวลา 30 วัน จากกรณีมีนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (ศฝร.ภ.7) จ.ราชบุรี  เจ้าหน้าที่ ติดเชื้อโควิด-19 รวม 182 ราย

พล.ต.ท.ธนายุตม์ กล่าวว่า ตามหนังสือ ศฝร.ภ.7 ด่วนที่สุด ที่ 0022.( 11 )11 /2929 ลง 24 พ.ย.64 เรื่องรายงานสรุปสถานการณ์ นสต.ตรวจพบเชื้อโควิด 19 และ ผลการปฏิบัติจากการให้ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ใน ศฝร.ภ.7(ไพรสะเดา) พบว่า นสต.มีพฤติกรรมแอบหนีออกนอกศูนย์ฝึกฯ ตอนเวลากลางคืนและบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยฝึก มีการแอบใช้โทรศัพท์ ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกหรือผู้ปกครองเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและการตรวจสอบข้อเท็จจริง ภ.7 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้ ภ.7 มีคำสั่งให้ พ.ต.ต.บุญส่ง มาปฏิบัติราชการที่ ศปก.ภ.7 จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเสร็จสิ้น

สำหรับการย้าย พ.ต.ต.บุญส่ง นั้นเนื่องจากทาง ศฝร.ภ.7 สุ่มตรวจเชื้อนักเรียนนายสิบตำรวจที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติหรือมีอาการเจ็บคอ แน่นหน้าอก โดยใช้ตรวจ ATK ซึ่งผลการตรวจแสดงผลติดเชื่อรวม 39 นาย และในวันที่19 – 20 พ.ย.ทีมเจ้าหน้าที่ รพ.ปากท่อ เข้ามาดำเนินการตรวจRT-PCR หาเชื้อรวมทั้งสิ้น 592 นาย ผลปรากฏว่า นักเรียน นายสิบตำรวจ 561 นาย ติดเชื้อ 179 นาย แม่ครัว 14 คืน ติดเชื้อ 3 คน ครูฝึกและตำรวจรักษาการณ์ 17 นาย ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด รวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 182 นายวันที่ 20 พ.ย.64 ตำรวจภูธุรภาค 7 ประชุมหารือกับสสจ.ราชบุรีผอ.รพ.ปากท่อและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดแนวทางและวางมาตรการในการปฏิบัติ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ