THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 มกราคม 2565 : 11:50 น.

ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารระดับสูงและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2565 ถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในวันนี้ 1 ม.ค.2565 วันขึ้นปีใหม่ 2565 คณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จำนวน 30 รูป ได้เมตตาเดินบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าพระอุโบสถ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่เป็นมงคลยิ่ง ที่ชาวมหาดไทยได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการทำบุญสร้างกุศล ทั้งกาย และใจ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการเริ่มศักราชใหม่ ซึ่งในวันนี้ก็ได้มีพี่น้องพุทธศาสนิกชนจำนวนมากตั้งใจใช้โอกาสนี้ในการร่วมกันตั้งจิตภาวนา ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว รวมถึงถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพระพุทธภาษิต และพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ว่า “ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้” ซึ่งนับเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชน ที่จะได้น้อมนำพรปีใหม่ประทานนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติบูชาเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีงาม และเกิดประโยชน์กับชีวิต อันจะนำมาซึ่งความสุขอย่างยั่งยืน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ