THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 มกราคม 2565 : 21:06 น.

ผบ.ทบ.สั่งแม่ทัพภาค 4 ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังปชป.โวยมีทหารลงพื้นที่จ.ชุมพรช่วงเลือกตั้งซ่อมส.ส. ย้ำนโยบายชัดทหารต้องวางตัวเป็นกลางทุกการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยกรณีโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ระบุมีทหารลงพื้นที่ในการเลือกตั้งที่ จ.ชุมพร และขอให้กองทัพบกดำเนินการ ว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.รับทราบแล้ว ได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูลและรายงานให้กองทัพบกทราบโดยด่วน หากมีส่วนใดที่ไม่ดำเนินตามนโยบายต้องได้รับการพิจารณา และรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทำทั้งในเรื่องวินัยทหารและกฎหมายบ้านเมือง

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า กองทัพบกในฐานะกลไกหนึ่งของรัฐ มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการเมืองและดำเนินการตามเจตนารมณ์มาโดยตลอดคือ การวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในทุกการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้กำลังพล ครอบครัวและประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีทางในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในทุกการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ยังให้การสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้งในทุกระดับ เมื่อได้รับการร้องขอ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของกองทัพบกในการสนับสนุนการเลือกตั้ง พ.ศ.2562 ที่กำหนดให้หน่วยทหาร กำลังพล ยึดถือปฏิบัติในทุกการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการวางตนเป็นกลางไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายการเมืองใดๆ ซึ่งกำลังพลได้ยึดถือตามแนวทางและไม่ปรากฏการปฏิบัติใดๆที่ไม่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อมูลว่ากำลังพลมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทางการเมือง ก็สามารถแจ้งผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ กองทัพบกส่วนกลาง หรือใช้กลไกกฎหมายบ้านเมืองดำเนินการได้ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่สงบเรียบร้อย โดยขอให้การแจ้งพฤติกรรมดังกล่าว บนข้อมูลพยานหลักฐาน มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้ทัศนคติหรือความกังวลใจส่วนบุคคล ส่งผลต่อภาพพจน์ขององค์กร

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ