THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

05 มกราคม 2565 : 15:41 น.

ศบค.แจงพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนในไทยแล้ว 2,338 ราย กระจายไป 55 จังหวัด เตือน 10 จังหวัดที่ฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงน้อยเตรียมความพร้อมด้านการรักษา

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรคผู้ช่วยรองโฆศกศบค.แถลงสถานการณ์โควิด 19 ว่า การติดเชื้อตามสายพันธุ์ในประเทศไทย จากการตรวจสายพันธุ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่วงวันที่ 4 ม.ค.65 พบว่าเป็นสายพันธุ์เดลตา 78.51% โอมิครอนเพิ่มขึ้นเป็น 20.92% พบผู้ติดเชื้อโอมิครอน 2,338 ราย ขณะนี้โอมิครอนกระจายไป 55 จังหวัดแล้ว

ทั้งนี้ จังหวัดที่ติดเชื้อและแพร่ในจังหวัด คือ กทม. กาฬสินธุ์ ชลบุรี ร้อยเอ็ด ภูเก็ต และสมุทรปราการ ผู้ติดเชื้อโอมิครอน 2,338 ราย ครึ่งหนึ่งมาจากต่างประเทศ อีกครึ่งหนึ่งติดเชื้อจากผู้มาจากต่างประเทศเป็นวงที่สอง ทั้งหมดอยู่ในการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ขณะนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังเป็นเดลตา แต่กลุ่มเสี่ยงหลักไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เดลตาหรือโอมิครอน คือ ผู้ไม่มีภูมิคุ้มกัน หรือไม่เคยรับวัคซีนเลย จังหวัดที่ฉีดกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นได้หรือมีโรคประจำตัวได้น้อย จะต้องเตรียมการรองรับดูแลรักษาให้พร้อม

สำหรับ 10 จังหวัดที่ฉีดให้กลุ่มเสี่ยงน้อย คือ ปัตตานี นราธิวาส แม่ฮ่องสอน ยะลา นครนายก ขอนแก่น ตาก ลพบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี การเตรียมระบบรักษาควรเตรียมทั้งใน รพ. และเตรียมการทำการรักษาแยกกักที่บ้าน (HI) และชุมชน (CI) ให้พร้อม เพราะอาการผู้ป่วยช่วงนี้ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานหรือรับวัคซีนครบอาการจะไม่รุนแรง แต่ต้องกักตัวรักษาเพื่อไม่ให้กระจายเชื้อให้ผู้อื่น

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ