THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

08 มกราคม 2565 : 11:03 น.

กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาด้วยความจงรักภักดี

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูง อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และประชาชนร่วมพิธี

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ความว่า “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างชื่นชมในพระบารมีและสำนึกในพระกรุณาคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร โดยตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่าพระบาทได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสาน รักษา และต่อยอด ภูมิปัญญาผ้าไทย ด้วยทรงมีพระทัยมุ่งมั่นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านไทย ที่สืบทอดงานศิลปะ อันเป็นเอกลักษณ์ของไทย นอกจากนี้ ยังทรงสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่วงการผ้าไทย โดยทรงมีพระวินิจฉัยนำแนวคิดอันเป็นสากลมาสู่การพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย เพื่อให้ผ้าไทยเป็นสิ่งที่แสดงเรื่องราว อัตลักษณ์วัฒนธรรมประจำถิ่น สามารถนำไปออกแบบ และตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ทำให้ผ้าไทยมีคุณค่า และทรงมีพระกรุณาคุณพระราชทาน แบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้า ได้สร้างปรากฏการณ์ปลุกกระแสกลุ่มทอผ้า และวงการผ้าไทยเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นพระกรุณาคุณอย่างหาที่สุดมิได้”

จากนั้น ดร.วันดี นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยความจงรักภักดี

ดร.วันดี กล่าวว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันถวายความจงรักภักดีด้วยการสวมใส่ผ้าไทยตามแนวพระดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้าย ผ้าไหม ก็สามารถร่วมกันใส่ได้ หากพี่น้องประชาชนครึ่งหนึ่งของประเทศกว่า 35 ล้านคน ร่วมกันใส่ผ้าไทยเพิ่มขึ้นคนละ 10 เมตร ก็จะเป็น 350 ล้านเมตร เมตรละ 300 บาท เม็ดเงินจำนวน 1 แสนล้านบาท จะกลับคืนสู่ชุมชน ไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ช่วยเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565 ขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน ด้วยการสวมใส่ผ้าไทย และขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ