THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 มกราคม 2565 : 15:09 น.

ศบค.รายงาน 10 จังหวัด ผู้ติดเชื้อสูงสุด "ชลบุรี" ขึ้นนำอันดับ 1 ที่ 832 ราย ตามด้วย กทม. 790 ราย

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวันดังนี้ ว่า

-ผู้ป่วยรายใหม่ 8,167 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 7,784 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 78 ราย จากเรือนจำ 66 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 239 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 2,300,457 ราย อยู่อันดับที่ 26 ของโลก

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 14 ราย / ยอดสะสม 21,883 ราย เป็นชาย 8 ราย หญิง 6 ราย อายุระหว่าง 32-87 ปี เป็นชาวไทย 14ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 10 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 3 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด คนรู้จัก ครอบครัว อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 3,845 ราย ยอดสะสม2,207,980 ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 70,594 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 520 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 110 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 12 ม.ค. 65 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 107,771,259 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 51,642,575 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน 47,172,252 โดส เข็มที่ 3 จำนวน 8,956,432 โดส เฉพาะวันที่ 12 ม.ค. 65 ฉีดวัคซีนยอดรวม 499,355 โดส

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.ชลบุรี 832 ราย 2.กรุงเทพมหานคร 790 ราย 3.สมุทรปราการ 625 ราย 4.นนทบุรี 468 ราย 5.ภูเก็ต 381 ราย 6.ขอนแก่น 337 ราย 7.อุบลราชธานี 281 ราย 8.นครศรีธรรมราช 216 ราย 9.ปทุมธานี 184 ราย และ 10.เชียงใหม่ 176 ราย

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ