WORLD NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 มิถุนายน 2565 : 11:30 น.

สี จิ้นผิง ลงพื้นที่เยี่ยมมณฑลซื่อชวน มณฑลใหญ่อันดับ 5 ของจีน ตรวจสอบพื้นที่เกษตรมาตรฐานสูง มุ่งส่งเสริมการฟื้นฟูชนบท ปกป้องมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วย ได้เข้าตรวจเยี่ยมเมืองเหมยซาน มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

โดยในช่วงเช้าของการลงพื้นที่ในวันดังกล่าว สี จิ้นผิง ได้เดินทางไปเยี่ยมหมู่บ้านหย่งเฟิง และศาลซานซูฉือ (ศาลอนุสรณ์สามพ่อลูกตระกูลซู) ซึ่งเคยเป็นที่พำนักของซู สุน (Su Xun) และลูกชายสองคนของเขา คือ ซู ซื่อ (Su Shi) และ ซู เจ๋อ (Su Zhe) สามพ่อลูกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมคนสำคัญของราชวงศ์ซ่งเหนือ (ค.ศ. 960-1127)

ในการลงพื้นที่ สี จิ้นผิง ได้รับรู้เกี่ยวกับความพยายามของท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรที่มีมาตรฐานสูง ส่งเสริมการผลิตธัญพืช ส่งเสริมการฟื้นฟูชนบท รักษาการป้องกันและควบคุมโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน

มณฑลซื่อชวนตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ครอบคลุมพื้นที่ 486,000 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 5 ของจีน ในแง่ของขนาดพื้นที่ โดยในปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ต่อคน ของมณฑลซื่อชวน อยู่ที่ 64,326 หยวน (เกือบ 10,000 ดอลลาร์) คิดเป็นร้อยละ 79.4 ของค่าเฉลี่ยของประเทศ ตามรายงานของรัฐบาลมณฑลซื่อชวน

แหล่งข้อมูล: https://news.cgtn.com/news/2022-06-08/President-Xi-Jinping-inspects-southwestern-Chinese-city-of-Meishan-1aHGmUEqqqs/index.html 

ข่าวเด่น

กปน. แนะนำเลือกใช้บริการสำรวจ-ซ่อมท่อประปา ล้างถังพักน้ำ รับประกันผลงานคุณภาพด้วยช่างประปามืออาชีพ

กปน. แนะนำเลือกใช้บริการสำรวจ-ซ่อมท่อประปา ล้างถังพักน้ำ รับประกันผลงานคุณภาพด้วยช่างประปามืออาชีพ

MEA ร่วมแถลงข่าวการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

MEA ร่วมแถลงข่าวการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

กรมโยธาฯ แจงยืนยันการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ยึดแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ตามหลักวิชาการ ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทุกโครงการ

กรมโยธาฯ แจงยืนยันการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ยึดแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ตามหลักวิชาการ ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทุกโครงการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน Thai Silk International Fashion Week แฟชั่นวีค ผ้าไหมไทย นานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน Thai Silk International Fashion Week แฟชั่นวีค ผ้าไหมไทย นานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565

ข่าวที่น่าสนใจ