WORLD NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 มิถุนายน 2565 : 11:30 น.

สี จิ้นผิง ลงพื้นที่เยี่ยมมณฑลซื่อชวน มณฑลใหญ่อันดับ 5 ของจีน ตรวจสอบพื้นที่เกษตรมาตรฐานสูง มุ่งส่งเสริมการฟื้นฟูชนบท ปกป้องมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วย ได้เข้าตรวจเยี่ยมเมืองเหมยซาน มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

โดยในช่วงเช้าของการลงพื้นที่ในวันดังกล่าว สี จิ้นผิง ได้เดินทางไปเยี่ยมหมู่บ้านหย่งเฟิง และศาลซานซูฉือ (ศาลอนุสรณ์สามพ่อลูกตระกูลซู) ซึ่งเคยเป็นที่พำนักของซู สุน (Su Xun) และลูกชายสองคนของเขา คือ ซู ซื่อ (Su Shi) และ ซู เจ๋อ (Su Zhe) สามพ่อลูกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมคนสำคัญของราชวงศ์ซ่งเหนือ (ค.ศ. 960-1127)

ในการลงพื้นที่ สี จิ้นผิง ได้รับรู้เกี่ยวกับความพยายามของท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรที่มีมาตรฐานสูง ส่งเสริมการผลิตธัญพืช ส่งเสริมการฟื้นฟูชนบท รักษาการป้องกันและควบคุมโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน

มณฑลซื่อชวนตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ครอบคลุมพื้นที่ 486,000 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 5 ของจีน ในแง่ของขนาดพื้นที่ โดยในปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ต่อคน ของมณฑลซื่อชวน อยู่ที่ 64,326 หยวน (เกือบ 10,000 ดอลลาร์) คิดเป็นร้อยละ 79.4 ของค่าเฉลี่ยของประเทศ ตามรายงานของรัฐบาลมณฑลซื่อชวน

แหล่งข้อมูล: https://news.cgtn.com/news/2022-06-08/President-Xi-Jinping-inspects-southwestern-Chinese-city-of-Meishan-1aHGmUEqqqs/index.html 

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ