WORLD NEWS

โดย M2F Writer

06 ธันวาคม 2561 : 18:22 น.

เจาะลึกข้อมูลไทยและต่างประเทศ

ข้อมูลที่แชร์กันในโลกโซเชียลใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไป ตรงกันข้ามโลกโซเชียลทุกวันนี้กลายเป็นแหล่งปล่อยข้อมูลทั่ไม่ถูกต้อง ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา

ล่าสุด มีการแชร์ข้อมูลเรื่องปรเะทศไทยมีระดับเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอันดับ 1 ของโลก โดยนำข้อมูลมาจากรายงาน Global Wealth Databook 2018 ของบริษัท Credit Suisse โดยระบุว่า คนไทยที่จนสุด 10% มีทรัพย์สิน 0% ส่วนคนรวย 1% ได้ครองทรัพย์สินส่วนใหญ่ของประเทศ

อย่างไรก็ตาม เมื่อ M2F ได้ตรวจสอบพบว่า กลุ่มคนรวยที่สุด 1% ครองทรัพย์สินในสัดส่วน 66.9% ของทั้งประเทศ

เมื่อแยกออกเป็นจำนวนประชากรพบกว่า

  • กลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 เหรียญ มี 48,271,000 คน คิดเป็น 91.7%
  • เทียบกับกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 1 ล้านเหรียญมีจำนวน 40,000 คน คิดเป็น 0.1% ของทั้งประเทศ

รวมแล้วคิดดัชนี GINI ได้ 90.2 ซึ่งถือว่าสูงที่สุด

ทว่า ข้อมูลนี้ไม่สามารถสรุปว่าไทยมีช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมากที่สุดได้

"เพราะในกราฟของ Credit Suisse เป็นการเปรียบเทียบไทยกับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม-ประเทศพัฒนาแล้วทั้งหมด มีเพียงอินโดนีเซียที่อยู่ในระดับเดียวกับไทย"

ดั้งนั้น การอ้างอิงข้อมูลของ Credit Suisse แล้วสรุปว่าไทยมีช่องว่างคนรวย-คนจนมากที่สุด จึงไม่ถูกต้อง เพราะต้องเทียบกับประเทศทั่วโลก โดยสถิติของธนาคารโลกพบว่า จากทั้งหมด 177 ประเทศ อัตราความถ่างของดัชนี GINI ของไทยอยู่แค่เพียง 37.8 เท่านั้น หรืออยู่ในระดับกลางๆ ในตารางการจัดอันดับ

ไม่ใช่แย่ที่สุดหรือดีที่สุด

ข่าวเด่น

อพท.ขยายผลผลักดันเมืองในพื้นที่พิเศษสู่เมืองสร้างสรรค์

อพท.เตรียมขยายผลนำแนวคิดด้านแผนงานการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่น และทรัพยากรที่โดดเด่นของพื้นที่ ต่อยอดพัฒนาเมืองในพื้นที่พิเศษอื่นๆ มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์

นายกฯชื่นชมจังหวัดภาคกลางตอนล่างมี ศักยภาพทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กาญจนบุรี-'บิ๊กตู่’ ประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ยกเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพการค้าชายแดน ท่องเที่ยว ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัยและการค้าภาคตะวันตก

ส.ว.หนุนกสศ.ทำงานช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ที่ประชุมวุฒิสภาหนุน กสศ.ทำงานช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ติงคนตัดงบประมาณไม่เหมาะสม ยันเกิดประโยชน์ลงทุนแค่ 1 บาทวันนี้ จะได้เงิน 7 บาทในอนาคตและช่วยลดภาระรัฐบาลหลายด้าน  

ข่าวที่น่าสนใจ