WORLD NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

18 กุมภาพันธ์ 2563 : 21:03 น.

นายแพทย์ หลิว ชิหมิง นับเป็นผอ.โรงพยาบาลในเมืองอู่ฮั่นคนแรกที่เสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 ระหว่างช่วยรักษาผู้ป่วย

ทวิตเตอร์ของสำนักข่าว People Daily สื่อทางการจีนรายงานว่า ดร. หลิว ชิหมิง (Liu Zhiming) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหวู่ชาง ในเมืองอู่ฮั่นเสียชีวิตลงด้วยอายุ 50 ปี สืบเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระหว่างช่วยรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากไวรัสดังกล่าว

นายแพทย์หลิว นับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรกที่เสียชีวิตจากไวรัส และนับเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนล่าสุดที่เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19

สำหรับโรงพยาบาลหวู่ชาง เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเมืองอู่ฮั่นที่ถูกยกระดับให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ในการรับมือกับผู้ป่วยจากไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะ

อนึ่ง คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนแถลงในวันนี้ว่า จากข้อมูลจนถึงวันที่ 17 ก.พ. พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 แล้ว 1,868 ราย เพิ่มขึ้น 98 รายจากวันก่อนหน้า

ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสทั่วทั้งจีนแผ่นดินใหญ่อยู่ที่ 72,436 คน เพิ่มขึ้น 1,886 ราย

ข่าวเด่น

สมเด็จพระสังฆราชบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายวันปิยมหาราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ชาวบ้านน้ำขุมแห่ร่วมงานตักบาตรเทโวแน่น

สุโขทัย-นายอำเภอศรีนครเป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะงานประเพณีเก่าแก่จัดติดต่อมา 62 ปี แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวตำบลน้ำขุม

ข่าวที่น่าสนใจ