WORLD NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 กรกฎาคม 2564 : 15:40 น.

รัฐบาลเกาหลีใต้เสนอเพิ่มเงินเยียวยาผู้ค้ารายย่อย-กลุ่มผู้มีรายได้ต่ำ ตลอดจนเพิ่มเงินช่วยเหลือภาคส่วนอื่นๆ

สำนักข่าวท้องถิ่นเกาหลีใต้รายงานว่ารัฐบาลเกาหลีใต้เสนอแผนการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 33 ล้านล้านวอนหรือประมาณ 93,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่มีรายได้ต่ำและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีแผนจะเสนอต่อรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ (2 ก.ค.)

ภายใต้แผนดังกล่าวจะมีการแจกเงินสดรวมมูลค่า 10.4 ล้านล้านวอนสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีรายได้ต่ำสุด 80% คิดเป็นประมาณ 18 ล้านครัวเรือนจากทั้งหมด 23 ล้านครัวเรือน ซึ่งนั่นจะหมายความว่ากล่มผู้ที่มีรายได้ต่ำที่สุดจะได้รับเงินเยียวยาคนละ 250,000 วอน

นอกจากนี้รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยจำนวน 2.96 ล้านคนคนละ 100,000 วอน

ตลอดจนจัดสรรงบประมาณ 3.9 ล้านล้านวอนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจำนวน 1.13 ล้านคนอาจได้รับเงินเยียวยาสูงสุด 9 ล้านวอนขึ้นอยู่กับผลกระทบต่อยอดขายของธุรกิจนั้นๆ

รัฐบาลเกาหลีใต้ยังระบุว่าจะจัดสรรงบประมาณ 1.1 ล้านวอนเพื่อสนับสนุนโครงการคืนเงินสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และมีแผนจะจัดสรรงบประมาณ 2.6 ล้านวอนเพื่อสนับสนุนประชาชนหนุ่มสาวในการหางาน และเสริมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม

นอกจากนี้จะจัดสรรงบประมาณ 4.4 ล้านล้านวอนสำหรับควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งรวมถึงการซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 และการดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนด้วย ส่วนที่เหลืออีก 12.6 ล้านล้านวอนจะถูกนำไปใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคและสนับสนุนการเงินของรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้ กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังเกาหลีใต้ระบุว่าการจัดสรรงบประมาณพิเศษครั้งนี้เป็นโครงการที่ 5 ที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มเปราะบาง ซึ่งรัฐบาลพยายามเสริมสร้างบทบาททางการคลังเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบ

ซึ่งแผนการจัดสรรงบประมาณครั้งล่าสุดนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ของปีนี้สำหรับใช้เป็นเงินทุนในแพ็คเกจเยียวยาโควิด-19 โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลเกาหลีใต้ได้จัดสรรงบประมาณ 14.9 ล้านล้านวอนเพื่อเยียวยาประชาชน และในเดือนพฤษภาคม 2020 ช่วงเริ่มแรกของการแพร่ระบาดรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ารวม 14.3 ล้านล้านวอนเพื่อเยียวยาประชาชนทุกครัวเรือน

Photo by Jung Yeon-je / AFP

ข่าวเด่น

131 ปี กระทรวงศึกษาธิการพร้อมรับปรับการเปลี่ยนแปลง ยกระดับการศึกษาไทยในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน

131 ปี กระทรวงศึกษาธิการพร้อมรับปรับการเปลี่ยนแปลง ยกระดับการศึกษาไทยในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน

ข่าวที่น่าสนใจ