WORLD NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 สิงหาคม 2564 : 12:31 น.

ยุโรปตรวจสอบ 3 อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในผู้ที่ได้รับวัคซีน Pfizer และ Moderna

สำนักงานยายุโรป (EMA) กำลังเร่งตรวจสอบอาการไม่พึงประสงค์ 3 อาการว่าเป็นผลข้างเคียงจากวัคซีนชนิด mRNA ของ Pfizer และ Moderna หรือไม่ หลังมีรายงานว่าผู้ฉีดวัคซีนจำนวนหนึ่งเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังจากได้รับวัคซีนดังกล่าว

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบ ได้แก่ ผื่นขึ้นอย่างเฉียบพลันบนผิวหนังหลังการใช้ยา (erythema multiforme), ภาวะไตอักเสบ (glomerulonephritis) และ อาการโปรตีนรั่วในปัสสาวะหรือเนโฟรติก ซินโดรม (nephrotic syndrome)

ข้อมูลจากสำนักงานยายุโรป ณ วันที่ 29 กรกฎาคมเผยว่าประชากรในยุโรปได้รับวัคซีนของ Moderna ไปแล้วเป็นจำนวน 43.5 ล้านโดส และได้รับวัคซีนของ Pfizer ไปแล้วกว่า 330 ล้านโดส

โดยขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขผู้ที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่พบใหม่ทั้ง 3 อาการ แต่ระบุว่าเป็นเพียงจำนวนน้อยเท่านั้น ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลได้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนแล้ว และกำลังตรวจสอบว่าอาการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับวัคซีนหรือไม่

ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานยายุโรปพบว่าวัคซีนชนิด mRNA ของ Pfizer และ Moderna มีความเชื่อมโยงกับอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อบุหัวใจอักเสบ ซึ่งมักเกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นชายและหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นส่วนใหญ่

เช่นเดียวกับคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) ซึ่งมีการเพิ่มคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นหลังได้รับวัคซีน 2 ชนิดนี้

อย่างไรก็ตามเป็นผลข้างเคียงที่พบได้น้อยมาก ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าประโยชน์ของวัคซีนยังคงมีมากกว่าความเสี่ยง

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ