Page 20 - M2F - วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
P. 20

20    WORK & LIFE                                                  วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


     MON   TUE  WED   THU  FRI                   SOCIAL
       M2F TALK
       ผลงาน4ปี                       จัดยิ่งใหญ่


                           ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
       กลิ่นการเลือกตั้ง ทำาให้นักการเมือง  และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และ
     ต้องขยับแอ็คชั่น บ้างวิจารณ์รัฐบาล คสช. เทคโนโลยี พร้อมคณะ เป็นประธานเปิดงาน
     แบบสาดเสียเทเสีย แบบว่าไม่มีดีเลยสักอย่าง Startup Thaiand 2018 จัดโดย กระทรวง
       เทียบกับโพลที่ออกมา จะเห็นว่าต่างกัน  วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น
     เพราะผลโพลก็ยังเห็นว่ามีผลงาน โดยผลงาน  อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
     ที่นำาโด่งมาแบบม้วนเดียวจบ ตั้งแต่วันแรก  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
     จนครบ 4 ปี ก็คือ บ้านเมืองสงบสุข ไร้ความ
     วุ่นวายทางการเมือง
       รัฐบาลทั่วไป คงจะไม่สามารถใช้จุดนี้
     เป็นผลงานเด่นได้ เขามีแต่วัดกันเรื่องปาก
     ท้อง ตัวเลขจีดีพี แต่เพราะเมืองไทยเรา                                 เปิดตัว
     ผ่านช่วงเวลาอันสับสนวุ่นวายทางการเมือง                                 เคนจิ คาลเมอจอง กรรมการผู้จัดการ
     เป็นสิบปี โดยมีชีวิตประชาชนเป็นเดิมพัน                               บริษัท ชิเซโด้ ทราเวล รีเทล พร้อมด้วย อรุณรุ่ง
     (ตายไปก็ไม่ได้เกิดเป็นวีรชน)                                    ศรีวัฒนประภา และพิชัย พิทักษ์ชัยสุข ผู้บริหาร
       “ความสงบสุข” จึงถูกวัดเป็นผลงานได้ ซึ่ง                             บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
     ดูแล้วก็คงมีแต่รัฐบาลที่ใช้อำานาจเด็ดขาดแบบ                             จัดงาน “NARS LIP ICONS” เปิดตัว นาร์ส ลิป
     รัฐบาลนี้เท่านั้น จะมีศักยภาพที่ทำาได้ (และต่อ                           แกลเลอรี่ โดยมี อมตา จิตตะเสนีย์ พัชทรี
     ไป เมื่อมีรัฐบาลเลือกตั้ง ความวุ่นวายแบบเดิมๆ                            ภักดีบุตร และอรวรรณ อิงคสิทธิ์ ร่วมงาน
     จะกลับมาอีกหรือไม่ ก็ยังไม่มีใครกล้ารับประกัน)                           ณ คราวน์ เอเทรี่ยม ชั้น 1 คิง เพาเวอร์
       ในมุมมองของผม รัฐบาล คสช.มีผลงาน                                 ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์
     ดีๆ หลายเรื่องเหมือนกัน อย่างการจัดระเบียบ
     ศาสนาที่เน่าในมานาน ด้วยการปราบ
     เจ้าลัทธิธรรมกาย จนต้องล่องหนหายตัวไป
       เช็กบิลขบวนการมารศาสนากินเงินทอน
     วัด ซึ่งมีทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และพระผู้ใหญ่
     ร่วมมือกัน
       นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องจัดการระเบียบ
     ทางเท้า หาบเร่แผงลอย รวมถึงแก้ปัญหา
     ค้ามนุษย์ที่เข้มข้น
       น่าเสียดายที่มีกรณีนาฬิกา และการ
     จัดซื้ออาวุธ เป็นประเด็นที่สังคมไม่ไว้ใจ
               ปริญญา ผดุงถิ่น


                          ลงนาม ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต ร่วมลงนาม คุมเข้ม สมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนา
                          ในสัญญา “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่องค์กรอัจฉริยะ”  ชุมชน (พช.) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการฯ ตรวจเยี่ยมให้กำาลังใจ
     หนังสือพิมพ์ในเครือ บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)  ก้าวสู่การเป็น Digital University กับกลุ่ม เอจีไอเอส คอนซอเตียม  ผู้เข้าสอบ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง
     ก่อกำาเนิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554   โดยมี ชิษะณุพงษ์ ชัยปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอวิเทค  เป็นพนักงานราชการทั่วไป พร้อมเน้นย้ำาให้ทุกฝ่ายทำาหน้าที่
     สำานักงานเลขที่ 136 ถนน ณ ระนอง     ซิสเตมส์ แอนด์ เซอร์วิส พร้อมด้วย ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ณ ม.ราชภัฏสวนดุสิต และ ม.ราชภัฏ
     แยกสุนทรโกษา คลองเตย กทม.10110
     โทร. 02-616-4000             และ ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ ร่วมพิธี ณ ม.รังสิต    สวนสุนันทา
     โทรสาร 02-616-4201, 02-616-4202
     รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์กลุ่มบางกอก โพสต์ :
     ณ กาฬ เลาหะวิไลย
     บรรณาธิการ : มนตรี ปูชตรีรัตน์
     ext. 4273 e-mail : montrip@m2fnews.com
     ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ปริญญา ผดุงถิ่น
     ext. 4275 e-mail : parinyapa@m2fnews.com
     ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวในประเทศ : สมชาย บุญเหลือ
     ext. 4278 e-mail : somchaib@m2fnews.com
     ผู้ช่วยบรรณาธิการต่างประเทศและกีฬา : กรกิจ ดิษฐาน
     ext. 4279 e-mail : kornkitd@m2fnews.com
     ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวไลฟ์สไตล์-บันเทิง : รัฐพร คำาหอม
     ext. 4276 e-mail : ratthapornk@m2fnews.com
     หัวหน้าฝ่ายผลิต : จรัญญา ศรีสว่าง    เยี่ยมคารวะ ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา  ให้ความรู้ สิญจ์พธู หาญวรากิตติ์ ประธานกรรมการ
     ext. 4280 e-mail : jaranyas@m2fnews.com
     ฝ่ายโฆษณา : ext. 4442 โทร : 02-616-4400 ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี นำาคณะสื่อมวลชนตุรกี เข้าเยี่ยม บริษัท เมย์เดย์ เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ แคร์ (May day Skin) กิจกรรม
     พบปัญหาด้านการแจกจ่าย          คารวะ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ให้ความรู้กับตัวแทนจำาหน่าย โดยมี ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์
                                                   บุญพิสุทธินันท์ นักวิจัยและนักวิชาการ จากวิทยาลัยแพทย์แผนไทย
                         ในโอกาสครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
     กรุณาส่งข้อเสนอแนะที่ : service@m2fnews.com ไทย-ตุรกี ณ ร้านอาหารตะลิงปลิง กรุงเทพฯ     มาให้ความรู้ ณ บริษัท เมย์เดย์ เฮลท์ฯ
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24