Page 8 - M2F - วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
P. 8

8     NEWS UPDATE                                                  วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


                              นักแสดงโขนจากกรมศิลปากร โพสท่าหน้าปราสาทเชินบรุน ประเทศออสเตรีย ก่อนเปิดการแสดงโขน “รามเกียรติ์”
                    IN BRIEF     ที่โรงละคร Schlosstheater Schonbrunn โดยสถานทูตไทย ณ กรุงเวียนนา ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการ

                             ต่างประเทศ จัดขึ้นเพื่อโหมโรงการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย (พ.ศ. 2412-2562) ทั้งนี้ คณะนักแสดง
                             โขนกรมศิลปากร อยู่ระหว่างเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน 6 ประเทศยุโรป ได้แก่ อิตาลี โปรตุเกส สเปน ออสเตรีย
                             เยอรมนี และเบลเยียม ระหว่างวันที่ 7-27 พ.ค.
                             โขนไทย     ภาพ : นุชจรี แรกรุ่น     86จนท.เมืองคอนบวชถวายร.10

       นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็น
     ประธานในพิธีปล่อยขบวนแห่นาคในโครงการบรรพชา
     อุปสมบทหมู่ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ อ.ชะอวด เพื่อ
     เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จ
     พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
     โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ ประกอบด้วย กำานัน
     ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำา
     ตำาบลและประชาชนในพื้นที่จำานวน 86 คน เป็นผู้ชาย
     71 คน ที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุ และผู้หญิงบวช
     เนกขัมมะศีลจาริณี 15 คน                                                          ภาพ : กระทรวงการต่างประเทศ

     หญิงยโสธรสังเวยพิษสุนัขบ้าคนที่9         ไปเชื่อมสัมพันธ์ออสเตรีย

       นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุม
     โรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้รับรายงานผู้เสียชีวิตจาก
     โรคพิษสุนัขบ้าเป็นรายที่ 9 เป็นผู้หญิง อายุ 68 ปี ใน
     จ.ยโสธร ถูกลูกสุนัขอายุ 1 ปีข่วนที่หลังมือ เป็นแผล
     ถลอก โดยผู้เสียชีวิตไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เบนซิน 95  ปตท.  37.36
                             ดีเซล
                                       29.79
                                   ทั่วไป
     พิษสุนัขบ้า โดยตัวสุนัขมีอาการซึมลง บางครั้งก้าวร้าว โซฮอล์ 95  ทั่วไป  30.25
     และหลังข่วนผู้ป่วยได้หายออกจากบ้านไม่กลับมาอีก  โซฮอล์ 91  ทั่วไป  29.98
     สถิติผู้เสียชีวิตปีนี้ทั้ง 9 ราย พบว่าร้อยละ 51.3 เมื่อถูก อี 20  ทั่วไป  27.74
     สุนัข แมว กัดหรือข่วน กลับไม่ได้ไปพบแพทย์

     ประจินแถลงจับแล้ว2นช.แหกคุก                 18   
  2561

       พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.      1,755.53 3
     ยุติธรรม และคณะ แถลงจับกุม นช.ชัยณรงค์ อาจปาน            1,754.17
                                         +2.97
                                        +0.17%
                                   1,745.90
     อายุ 33 ปี และ นช.สุรศักดิ์ โมรา อายุ 41 ปี ที่แหกคุก   1
     เรือนจำาจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา ด้วย
     การโรยตัว โดยตำารวจจับ นช.ชัยณรงค์ได้ที่      สาวสมุทรสงครามเฮได้รองเท้าตูน                       ภาพ : ไชยวัฒน์ สาดแย้ม
     จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วน นช.สุรศักดิ์จับได้ที่
     จ.ฉะเชิงเทรา พล.อ.อ.ประจินกล่าวว่า ขอชื่นชมตำารวจ   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมวิ่งหาทุนให้ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เส้นทางเลียบชายทะเลอ่าวมะนาวและอ่าว
     และผู้เกี่ยวข้องที่นำาตัวผู้ต้องขังกลับมาได้ จะเร่งดำาเนิน ประจวบคีรีขันธ์ ได้รายได้กว่า 1 ล้านบาท มอบให้ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ในงานนี้ มีการจับสลากหา
     การปรับปรุงแก้ไขระบบต่างๆ ที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ให้มี ผู้โชคดีที่จะได้รับรองเท้าวิ่งของ “ตูน บอดี้สแลม” ชื่อว่ารองเท้า “บัวตูนบัวบาน” ซึ่งตูนเคยใส่วิ่งจริงช่วงผ่าน จ.ประจวบคีรีขันธ์
     ประสิทธิภาพมากขึ้น                 ปรากฏว่า นางจิรสุดา ไชยโย อายุ 49 ปี ชาวสมุทรสงคราม ซึ่งสมัครแข่งวิ่งประเภทมินิมาราธอน 11.5 กม. ได้รับไปเชยชม

     ศรีวราห์แฉแดงฮาร์ดคอร์จ่อป่วน

       พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. กล่าว                      3คู่เซเลบจีน
     ถึงม็อบคนอยากเลือกตั้ง ที่จะเคลื่อนขบวนจาก                          โปรโมทเที่ยวลำ�ปาง
     ม.ธรรมศาสตร์ มายังทำาเนียบรัฐบาล ช่วงวันที่ 21-22
     พ.ค. ว่า จากการประเมินคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุม                        ททท.สำานักงานลำาปาง ต้อนรับคู่เซเลบชาวจีน 3 คู่ ซึ่งมีผู้
     จากทั่วประเทศประมาณหลักร้อย แต่การข่าวพบว่า มี                        ติดตามในโลกโซเชียลกว่า 1 ล้านคน รวมถึงสื่อมวลชนจาก
     กลุ่มหัวรุนแรงทางการเมือง หรือแดงฮาร์ดคอร์ เตรียม                       ประเทศจีน เดินทางมายัง จ.ลำาปาง ตามโครงการ Amazing
     เคลื่อนย้ายอาวุธหนักสร้างสถานการณ์ จึงได้สั่งจับตา                     ภาพ : อัศวิน วงค์หน่อแก้ว Romance in Thailand เพื่อนำาเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชียงใหม่-
     แกนนำากลุ่มเสื้อแดง และเสื้อแดงฮาร์ดคอร์ ทั้งนี้ หากมี                    ลำาปาง สำาหรับคู่ฮันนีมูน โดย ททท.นำาคู่เซเลบทั้ง 3 ไปชมช้างที่
     การเคลื่อนที่จาก ม.ธรรมศาสตร์ จะบังคับใช้กฎหมาย                        ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร นั่งรถม้าชมเมืองเก่าลำาปาง และ
     ทันที                                             สักการะวัดพระธาตุลำาปางหลวง อ.เกาะคา เพื่อหวังเชิญชวน
                                                    ชาวจีนให้เข้ามาเที่ยวไทยมากขึ้น
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13