LIFESTYLE

06 ตุลาคม 2565 : 16:26 น.

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขานรับมติ ครม. ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนเมษายน 2566 รวม 7 เดือน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ถือบัตรฯ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการให้บริการน้ำประปาทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จะให้การสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนในกรณีที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาท โดยจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาทด้วยตนเอง แต่ในกรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมดเอง สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนกับ กปภ. แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กปภ.ได้ที่ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/ หรือที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งแสดงบัตรฯ ซึ่งใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนเมษายน 2566 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน 2565 - เดือนพฤษภาคม 2566) รวมเป็นระยะเวลา 7 เดือน โดยเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ลงทะเบียน

นายวิบูลย์ วงสกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถชำระค่าน้ำประปาได้ที่สำนักงาน กปภ.สาขา และตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาของ กปภ. ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางการชำระค่าน้ำประปาในระบบออนไลน์ได้ตามปกติ หลังจากนั้น กรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (กองทุนประชารัฐฯ) มาจ่ายคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้แก่ผู้ถือบัตรฯ ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3512

ENTERTAIN

อ่านก่อนเลือกเงินกู้ออนไลน์ เลือกผิด ชีวิตพังแน่!

ในวันที่เศรษฐกิจถดถอยนำไปสู่ภาวะข้าวยากหมากแพง ทำให้หลายครอบครัวต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านการเงินและสถานการณ์ชักหน้าไม่ถึงหลัง

แนะนำเครื่องกรองน้ำระบบฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ อัปเดต 2022

เราทุกคนรู้กันดีว่าการดื่มน้ำนั้นมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไร จะดีกว่าไหมถ้าเราได้ดื่มน้ำสะอาดในทุกวัน เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และดีต่อสุขภาพ

เปิดม่านการแสดง! เวทีการแข่งขันศิลปะการเต้นมาตรฐานสากลครั้งยิ่งใหญ่ของไทย

เปิดม่านการแสดง! เวทีการแข่งขันศิลปะการเต้นมาตรฐานสากลครั้งยิ่งใหญ่ของไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

ข่าวที่น่าสนใจ