LIFESTYLE

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 พฤศจิกายน 2561 : 18:00 น.

กุญแจสำคัญตัวช่วยให้ยืนหยัดเป็นแรงงานที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่อไปได้

จากสถานการณ์ปัจจุบันของแรงงานและวิชาชีพต่างๆ ที่กำลังสั่นสะเทือนด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เข้ามาดิสรัปท์แทบจะในทุกวงการ หลายอาชีพนอกจากต้องแข่งขันกับมนุษย์ด้วยกันเองแล้ว ยังต้องแข่งขันกับเทคโนโลยี แต่แม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขนาดไหน บุคลากรก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้น การปรับตัวพัฒนาทักษะของแรงงานจึงเป็นเรื่องจำเป็น 

แล้วทำเช่นไรให้แรงงานในแต่ละสาขาอาชีพจะสามารถยืนหยัดเป็นแรงงานที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่อไปได้ วันนี้เรามีคำตอบจากเวที “Inclusive Innovation for the Future of Work” ที่จะช่วยให้คนยุคใหม่เข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีได้ ด้วย 3 คุณลักษณะพึงมี ดังนี้

Skill 

เป็นคุณสมบัติที่ควรมีมากที่สุดต่อการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยี อันประกอบไปด้วย 3 ทักษะ

  • การใช้ทักษะให้ตรงกับลักษณะงาน เราจะพัฒนาสิ่งเหล่านั้นได้ดี เช่น ผู้พิการทางด้านสายตาจะมีทักษะด้านการรับรู้ทางเสียงหรือกลิ่นได้ดี สามารถประกอบอาชีพที่เน้นทักษะเหล่านี้ได้ อาทิ การร้องเพลง หรือเล่นดนตรี
  • ทักษะด้านการประกอบการเทคโนโลยี ผู้ใช้เทคโนโลยีต้องพัฒนาไปพร้อมกัน และไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่จะมีทักษะการประกอบการ เด็กและเยาวชนก็สามารถสร้างทักษะเพื่อการประกอบการและทำธุรกิจได้เช่นกัน
  • ทักษะในด้านการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เพราะทุกอย่างล้วนมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เสมอ และปัญหาที่ซับซ้อนจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจเมื่อทำสำเร็จ สิ่งสำคัญคือการนำเอาความรู้ และการเรียนรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา

 Knowledge

ความรู้เป็นพื้นฐานของการทำงานเช่นเดียวกับทักษะ การใช้ความรู้ในการมองเห็นปัญหาและหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับปัญหาจึงสำคัญมาก เพราะถ้าเรารู้และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้จะช่วยให้เกิดการแก้ไขได้จริง ความรู้ทำให้ง่ายต่อการหาผู้มาระดมทุนที่จะมาช่วยจัดการการเป็นผู้ประกอบการ ช่วยให้เราเข้าสู่ตลาดได้ทันกับสถานการณ์ในขณะนั้น และเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจน ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกล เมื่อพบปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขได้ การทำความเข้าใจความต้องการของปัญหา หรือผู้คนและนำมาปรับใช้ในการทำการตลาดเฉพาะกลุ่ม อาจเป็นอีกวิถีในการช่วยให้การปรับตัวต่อนวัตกรรมเทคโนโลยีนั้นง่ายขึ้น

Creative 

ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน แต่ทุกคนสามารถสะสมประสบการณ์ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบของเรา หรือการเห็นปัญหาและนำเอาไอเดียที่มีมาประยุกต์เข้าด้วยกัน การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลนั้น ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการประกอบการนวัตกรรมเพื่อให้เข้าถึงและครองตลาดด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีนั้น เช่น การเดินทางที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ชนบท ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องบินในการขนส่งยาหรืออาหาร แต่เราสามารถใช้รถที่ออกแบบเฉพาะต่อพื้นที่ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้นและประหยัดต่อการช่วยเหลือ เป็นต้น

ENTERTAIN

ข่าวที่น่าสนใจ