LIFESTYLE

โดย กองบรรณาธิการ M2F

10 กรกฎาคม 2562 : 14:00 น.

ประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล โดยมุมมองของนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ

ไทยแลนด์ โปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอลลีก ถือเป็นกีฬาสากลโลกที่เป็นที่ยอดนิยมในทุกยุคทุกสมัย สำหรับกีฬา "บาสเกตบอล" ที่วัยรุ่นชาย-หญิง และบุคคลทั่วไปทั่วโลกได้รู้จักและคุ้นเคยกับกีฬาชนิดนี้มาตั้งแต่เด็ก

เจโอ-รัชเดช เครือทิวา นักกีฬาทีมชาติไทย และนักกีฬาบาสเกตบอลในสังกัดทีมโมโน สกอร์เปี้ยนส์ จากลีกการแข่งขันไทยแลนด์ โปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอลลีก หรือทีพีบีแอล 2019 (THAILAND PROFESSIONAL BASKETBALL LEAGUE) วัย 34 ปี ผู้สัมผัสกับกีฬาชนิดนี้เป็นอย่างดีตลอด 24 ปีที่ผ่านมา เผย 10 ข้อดีของการออกกำลังกายด้วยกีฬาบาสเกตบอลไว้ดังนี้ 

1) บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ฝึกปฏิภาณไหวพริบ การคิดวิเคราะห์ในเวลาที่น้อย ฝึกการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

2) ช่วยพัฒนา-ส่งเสริมกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายให้สัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง ทั้งมือ เท้า สายตา ฯลฯ

3) เกมกีฬาทำให้เราเล่นในกฎกติกา ฝึกระเบียบวินัยการฝึกซ้อม ช่วยให้ผู้เล่นมีความเป็นระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา

4) ช่วยพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ อาทิ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ การอยู่ด้วยกันในสังคม หรือทีมเวิร์ค

5) เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เพราะการเล่นบาสเกตบอลต้องใช้ความสามารถทางร่างกายหลายด้าน อาทิ ความเร็ว ความคล่องตัว ความแข็งแรง ความอดทน ฯลฯ จึงส่งผลให้มีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น ร่างกายแข็งแรงขึ้น

6) รู้จัก แพ้-ชนะ การให้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

7) การเล่นกีฬาเป็นกลุ่มจะทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความสัมพันธ์อันดี และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

8) ช่วยฝึกสมอง สร้างสมาธิ 

9) การเล่นกีฬาบาสเกตบอลทำให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิจวัตรประจำวันได้ ลดอัตรเสี่ยงการเป็นโรคซึมเศร้าได้ในปัจจุบัน

10) สามารถใช้กีฬาในการประกอบอาชีพได้ เช่น การเป็นนักกีฬาอาชีพ โค้ช หรือครูสอนพลศึกษา ฯลฯ

ENTERTAIN

“หมาก” ควงคู่ “คิมเบอร์ลี่” โชว์หวานฉลองเปิดตรุษจีน “ห้างเซ็นทรัล”

โชว์หวาน “หมาก” ควงคู่ “คิมเบอร์ลี่” อลังการจัดเต็มแสงสีในตำนานเทพมังกรทอง-นางพญาหงส์ฟ้า ฉลองเปิดตรุษจีน “ห้างเซ็นทรัล”

ข่าวที่น่าสนใจ