LIFESTYLE

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 ธันวาคม 2562 : 14:00 น.

ผู้บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ร่วมไขความลับการบริหารคนอย่างไรให้โตไปพร้อมกับองค์กร รับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption จนคว้ารางวัลใหญ่ในระดับอาเซียน

เฮลท์แคร์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก เมื่อเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล คว้ารางวัล Country Winner จากเวที ASEAN Business Awards (ABA) 2019 สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอีกครั้ง ตอกย้ำผู้นำด้านสุขภาพในระดับอาเซียน โชว์สุดยอดแห่งการเป็นธุรกิจเพื่อสุขภาพขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันและมีความโดดเด่นที่สุดในประเทศไทย Country Winner ประเภท Priority Integration Sectors สาขา Healthcare

วิสัยทัศน์ผู้บริหารและทิศทางแห่งการพัฒนาเพื่อความสำเร็จขององค์กร

นายอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เผยว่า ปัจจุบันดิจิทัลมีบทบาทในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์มากขึ้น เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เชื่อมั่นมากว่าดิจิทัลจะทำให้เราเข้าถึงคนไข้ได้มากขึ้น เราได้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและระบบประมวลผลในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากไลฟ์สไตล์ของคนไข้ ภายใต้โปรแกรม Health Up ซึ่งตอนนี้มีโปรแกรม Let’s Get Healthy (LGH) ที่เป็นโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแบบเข้มข้น โดยเป็นการร่วมมือระหว่างประเทศกับองค์กร Oregon Health & Science University (OHSU) ซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ 30 นาที ในการตอบแบบสำรวจในแอพพลิเคชั่น จากนั้นเราจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์จนได้ออกมาเป็นข้อมูลความเสี่ยงทางด้านสุขภาพที่ต้องระวัง (Health Risk Profile) พร้อมวางแผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในต้นปี 2563 เราจะเปิดตัวแอพพลิเคชั่นล่าสุดที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับประสบการณ์ในการรับบริการที่คนไข้จะได้รับ ทั้งในการสื่อสาร การให้ข้อมูลการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งช่วยวางแผนการรักษา นัดหมายแพทย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยที่ดีของบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย

ทางด้านความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption เรามีเครื่องมือทางดิจิทัลที่เหมาะสมและพัฒนาจนออกมาเป็นต้นแบบ ในปีหน้าเราจะเริ่มใช้จริงกับบุคลากรกว่า 9,000 คนในกลุ่มเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ซึ่งพวกเราจะเป็นกลุ่มแรกที่สามารถก้าวผ่าน Digital Disruption ไปได้ ส่วนเรื่องของ Innovation หรือนวัตกรรม เป็นเรื่องของแพชชั่นและความกล้าหาญ เป็นจิตวิญญาณที่คนของเราต้องมี ซึ่งจะเป็นรากฐานของการพัฒนาองค์กรในอนาคต เมื่อองค์กรเติบโตนั่นหมายถึงคนในองค์กรก็จะเติบโตไปพร้อมกันด้วย

ในสภาวะ Digital Disruption เราเปิดโอกาสให้คนในองค์กรได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วและสะดวกที่สุด นี่คือยุคขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง เราสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงๆ เราให้คนในองค์กรเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ บุคลากรกว่า 600 คนในกลุ่มโรงพยาบาลของเราได้ผ่านการเรียนรู้เรื่อง Design Thinking, Digital Business Canvas และ Digital Disruption มาแล้ว และเร็วๆ นี้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ของเราจะถูกอัพเกรดด้วยสิ่งที่มีค่าที่ถูกซ่อนไว้อยู่ในองค์กรของเรามาอย่างยาวนาน เราจะนำความรู้ต่างๆ มาอัพโหลดไว้ในแอพพลิเคชั่น CILA (Center of Interactive Learning Academy) เพื่อให้คนในองค์กรสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและเข้าถึงได้จากทุกที่ และนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้เท่านั้น แต่เรายังสามารถพูดคุย ถกเถียง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ได้ นอกจากนี้ เรายังเพิ่มความสนุกโดยการใช้ระบบสะสมแต้มหรือการให้คะแนนพิเศษสำหรับคนที่เข้ามาเรียนรู้ในแอพพลิเคชั่นนี้อย่างสม่ำเสมออีกด้วย

"การบริหารคน" เป็นหัวใจหลักในการบริหารของเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

นางสุภาพร บัญชาจารุรัตน์ ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กล่าวว่า หนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ก้าวขึ้นสู่การเป็นที่หนึ่งในครั้งนี้ หัวใจสำคัญมาจากการใส่ใจในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญ เริ่มจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เน้นการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง การมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ เพื่อสอดรับกับความเจริญก้าวหน้าของโลกในยุคดิจิทัล เมื่อบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจจึงส่งผลให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน

นอกจากนี้ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนในทุกระดับเสมือนเป็นคนในครอบครัว การที่ผู้บริหารและองค์กรโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ใส่ใจในการดูแลพนักงาน ทำให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขและรับรู้ได้ถึงความใส่ใจ ความอบอุ่น สามารถส่งต่อความรู้สึกเหล่านี้ไปสู่ผู้ใช้บริการ ทำให้ทุกงานบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากคำว่า “We Before Me” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของพวกเรา

สำหรับรางวัลนี้นับเป็นความสำเร็จของบุคลากรทุกคนในองค์กรที่ร่วมกันทำอย่างดีที่สุดและทำต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นความภาคภูมิ ใจและเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ต่อไป เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของพวกเราที่ว่า "เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ สุขภาพที่ดี เพื่อศักยภาพแห่งการใช้ชีวิต"

รางวัลใหญ่ในเวทีอาเซียนจะช่วยพัฒนาประเทศไทยได้อย่างไร

ดร.รวิดา วิริยกิจจา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า สำหรับรางวัล ASEAN Business Awards (ABA) 2019 สภา ที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ประเทศไทย (ASEAN Business Advisory Council :ASEAN-BAC Thailand) ซึ่งเป็นประธานอาเซียนภาคเอกชนได้เป็น เจ้าภาพจัดงาน เพื่อมุ่งเชิดชู สนับสนุนบริษัทอาเซียนที่มีความโดดเด่นและมีบทบาทในการสร้างความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจของอาเซียน พร้อมไปกับการส่งเสริม SMEs ในอาเซียนที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล ซึ่งถือเป็นกลไกในสำคัญ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

โดยในครั้งนี้มีบริษัทจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 236 บริษัท จาก 17 ประเภทรางวัล มีผู้ชนะรวมทั้งสิ้น 91 รางวัล โดยในจำนวนนี้มี 23 บริษัทเป็นหน่วยงานในประเทศไทย การคว้ารางวัลในประเภท Priority Integration Sectors : Healthcare ของเครือโรง พยาบาลพญาไท-เปาโล แสดงให้ประชาคมอาเซียนเห็นถึงศักยภาพทางการแข่งขันในด้านสุขภาพของประเทศไทยในมาตรฐานสากล โดย เฉพาะภาคเอกชนที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาของภูมิภาค เป็นแบบอย่างในการพัฒนาในทิศทางที่ประสบความสำเร็จ และ กลไกสำคัญที่จะร่วมทำงานกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป

ENTERTAIN

“มุก” สะอื้น! ร้อง “บก.ปอท.” โดนตัดต่อคลิปลามก!!!

มุก-พิชานา อยู่สุข นักแสดงสาวในสังกัด MONO GROUP นำหลักฐานต่างๆ มาติดตามทวงถามกรณีที่ถูกนำภาพไปตัดต่อ พร้อมกับนำชื่อไปแอบอ้างในคลิปวีดีโอลามกบนเว็บไซต์ต่างประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ