LIFESTYLE

โดย กองบรรณาธิการ M2F

08 พฤศจิกายน 2564 : 16:28 น.

เริ่มแล้ว! 20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน วาระครบรอบ 20 ปี สสส.ถอดบทเรียนสร้างวิถีชีวิตใหม่อยู่รวมกับโควิด ฟื้นพลังสังคม ชูองค์กรต้นแบบจัดประชุมวิถีใหม่-ดีต่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี วันครบรอบก่อตั้ง สสส.ตรงกับวันที่ 8 พ.ย. ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย. ในรูปแบบไฮบริดที่ผสมผสานการประชุมในสถานที่จริง และรูปแบบออนไลน์ สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ณ ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส.จัดงาน “20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน” ในรูปแบบการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ (healthy meeting) ที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (new normal) มีการจัดประชุมทั้งในสถานที่จริงที่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มข้น ตั้งแต่การตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากาก รวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายระหว่างวัน มีการจัดโต๊ะยืนประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนรูปแบบออนไลน์เป็นการเสวนาถอดบทเรียนการทำงานของ สสส. และภาคีเครือข่าย 4 ฟอรัม คือ การสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะในยุคอยู่ร่วมกับโควิด-19 การฟื้นคืนพลังของสังคม ความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ และการปรับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ เพื่อระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย สสส. ในการทำงานเตรียมพร้อมและปรับตัวของระบบสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน โดยใช้ทั้งมาตรการทางกฎหมายและมาตรการสังคม รวมถึงสานพลังทุกหน่วยงานและทุกระดับ

ดร.สุปรีดา กล่าวว่า การประชุมจะคำนึงถึงการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ โดยยึดหลัก 6 ข้อ คือ 1.จัดสภาพแวดล้อมปลอดภัยจากควันบุหรี่ 2.ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 4.การจัดอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพและส่งเสริมความปลอดภัยทางอาหาร 5.การส่งเสริมสุขภาพจิต และ 6.การประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ เมื่อจบการประชุมในแต่ละช่วง มีการพักเบรกให้ขยับร่างกาย เปิดวีดิทัศน์ยืดเหยียด จังหวะไทย จังหวะหัวใจ ช่วยยืดเส้นยืดสายและผ่อนคลายความตึงเครียด การจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ ทำได้ไม่ยาก ทำแล้วดีต่องาน ดีต่อชีวิต เริ่มตั้งแต่การจัดปรับท่านั่งให้ถูกต้อง ควรลุกขึ้นมาขยับทุก 1 ชั่วโมง เลือกกินให้ถูกหลัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารว่าง เช่น เปลี่ยนจากเบเกอรีเป็นผลไม้หวานน้อย เน้นดื่มน้ำเปล่า หรือเครื่องดื่มหวานน้อย ไม่ดื่ม ไม่สูบ ความเครียด และความเมื่อยล้าก็จะลดน้อยลงสำหรับการจัดกิจกรรมทั้งในสถานที่จริงและแบบออนไลน์จากทั่วประเทศมากกว่า 2,000 คน โดย สสส. หวังให้การประชุมนี้เป็นต้นแบบในการจัดประชุม ที่ผู้จัดงานประชุมอื่นสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการจัดงานต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยกัน และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ https://20th.thaihealth.or.th  และ Facebook LIVE : ThaiHealth

ENTERTAIN

อ่านก่อนเลือกเงินกู้ออนไลน์ เลือกผิด ชีวิตพังแน่!

ในวันที่เศรษฐกิจถดถอยนำไปสู่ภาวะข้าวยากหมากแพง ทำให้หลายครอบครัวต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านการเงินและสถานการณ์ชักหน้าไม่ถึงหลัง

แนะนำเครื่องกรองน้ำระบบฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ อัปเดต 2022

เราทุกคนรู้กันดีว่าการดื่มน้ำนั้นมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไร จะดีกว่าไหมถ้าเราได้ดื่มน้ำสะอาดในทุกวัน เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และดีต่อสุขภาพ

เปิดม่านการแสดง! เวทีการแข่งขันศิลปะการเต้นมาตรฐานสากลครั้งยิ่งใหญ่ของไทย

เปิดม่านการแสดง! เวทีการแข่งขันศิลปะการเต้นมาตรฐานสากลครั้งยิ่งใหญ่ของไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

ข่าวที่น่าสนใจ