BKK NEWS

โดย M2F Writer

07 มีนาคม 2565 : 22:30 น.

การเคหะแห่งชาติเร่งขับเคลื่อน “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง”ภายใต้แผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559–2567) ด้วยความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า แผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559-2567) แบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ โดยเป็นการรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจำนวน 6,546 หน่วย และรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่จำนวน 13,746 หน่วย รวมทั้งสิ้น 20,292 หน่วย และขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการในระยะที่ 2 รวม 2 อาคาร ได้แก่ แปลง A (อาคาร A1) อาคารพักอาศัยสูง 32 ชั้น จำนวน 1 อาคาร 635 หน่วย และ แปลง D1 (อาคาร D1) อาคารพักอาศัยสูง 35 ชั้น จำนวน 1 อาคาร 612 หน่วย ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2564–2566

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติ และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะยกระดับชุมชนอัจฉริยะ Smart City” โดยมุ่งเน้น 3 ประเด็นหลัก คือ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพักอาศัยของประชาชน

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า แนวคิดเกี่ยวกับ “โครงการอาคารเช่าระยะยาว” ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพักอาศัยของประชาชน ไม่ได้มีเพียงแค่ “ชุมชนดินแดง” เท่านั้น โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติได้เปิดตัว “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์) ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตรี ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ร่วมงาน ณ ที่ตั้งโครงการ

ทั้งนี้ “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” ถูกออกแบบภายใต้หลัก “อารยสถาปัตย์” หรือสถาปัตยกรรมเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 126.5 ไร่ ซอยที่ดินไทย ถนนเทพารักษ์ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รูปแบบที่พักอาศัยมีลักษณะเป็นอาคารชุด 5 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 33 ตารางเมตร ภายในโครงการประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ลิฟต์ ทางลาด ราวจับ และพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับผู้อยู่อาศัย ประกอบด้วย ศูนย์สุขภาพ (ธาราบำบัด) แพทย์แผนไทย โยคะ ฟิตเนส พื้นที่สันทนาการและพื้นที่ออกกำลังกาย คลินิกอายุรกรรม สวนสาธารณะ สวนน้ำ และที่จอดรถ เป็นต้น ด้วยค่าเช่าประมาณ 2,900 บาทต่อเดือน

“โครงการบ้านเคหะสุขเกษม เป็นโครงการที่เตรียมไว้รองรับกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มข้าราชการเช่น ทหาร ตำรวจ และครู ที่ในขณะทำงานอยู่ไม่ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่ได้พักอาศัยอยู่บ้านพักสวัสดิการมาตลอดระยะเวลาการทำงาน เมื่อมีอายุถึง 55 ปี ก็สามารถจองโครงการบ้านเคหะสุขเกษมได้ หากคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดก็สามารถอยู่ที่นี่ในระยะยาวไปจนถึงบั้นปลายชีวิตพอเกษียณก็เก็บเงินก้อนเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น ซึ่งการเคหะแห่งชาติตั้งใจออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ ทั้งการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ เพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความสะดวกสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่ลดคุณค่าของตนเองแม้อยู่ในอายุที่สูงวัย อีกทั้งองค์ประกอบภายในชุมชนที่ครบครันจะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง สามารถใช้ชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมีความสุขแท้จริง” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าว

สำหรับ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการบ้านเคหะสุขเกษม 1. มีสัญชาติไทย มีอายุ 55 ปีขึ้นไป 2. สุขภาพแข็งแรง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่มีโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการพักอาศัยในโครงการ 3. มีรายได้อย่างน้อย 18,000 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้เกษียณอาจเป็นรายได้โดยตรงของผู้เกษียณ เช่น เงินบำนาญ เงินพิเศษ หรือเงินสนับสนุนจากบุตรหลาน) 4. สามารถยอมรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามที่โครงการกำหนด 5. ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง (จะพิจารณาเป็นอันดับแรก)

ผู้สนใจสามารถจองผ่านเว็บไซต์ https://rent.nha.co.th/public/sukkasem

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ