BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 มีนาคม 2565 : 19:59 น.

การเคหะแห่งชาติเรียกประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยใหม่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคารแฟลตที่ 11–12 และ 23–24

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้เร่งดำเนินการก่อสร้างควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าอยู่อาศัย ขอให้เชื่อมั่นว่าการเคหะแห่งชาติยังคงเดินหน้าตามแนวทางของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียมพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กันด้วย ขณะนี้โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการฯ ระยะที่ 2 จำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารพักอาศัยแปลง A สูง 32 ชั้น จำนวน 635 หน่วย และอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) อาคารพักอาศัยสูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2564–2566

ทั้งนี้ ได้มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยใหม่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคารแฟลตที่ 11–12 และ 23–24 โดยมีผู้แทนจากสถานีตำรวจนครบาลดินแดง พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน ผู้นำตามธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม2565 ณ เคหะชุมชนดินแดง 1

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคารแปลง A1 และอาคารแปลง D1 ให้ผู้อยู่อาศัยได้รับทราบและชี้แจงเรื่องการรับทราบสิทธิการเข้าอยู่อาศัยทั้ง 2 โครงการการรับทราบข้อมูลเรื่องขอรับเงินชดเชยสิทธิ 400,000 บาท กรณีไม่ขอรับสิทธิการเข้าอยู่อาศัย พร้อมบรรยาย เรื่อง “การอยู่อาศัยในอาคารสูงอย่างมีความสุข” ประกอบด้วยระเบียบการอยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 7 หมวด ได้แก่ การอยู่อาศัยในอาคารเช่าและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินส่วนรวมการต่อเติมหรือตกแต่งห้องเช่า การรักษาความสะอาด การใช้พื้นที่จอดรถ ค่าบริหารจัดการ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้ลิฟต์ และการปิดประกาศต่าง ๆ เป็นต้น

ด้าน นางราตรี สายทอง ผู้อยู่อาศัยอาคารแฟลตที่ 24 กล่าวว่า ขณะนี้ตนเองได้เก็บของใช้ที่จำเป็นเพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่แล้ว ส่วนตัวมองว่าโครงการนี้จะมีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าปัจจุบัน มีกฎระเบียบที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น ขอขอบคุณรัฐบาลและการเคหะแห่งชาติที่ช่วยพัฒนาให้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น

นางพิริยาพร รักษ์จิรภาคย์ ผู้อยู่อาศัยอาคารแฟลตที่ 24 กล่าวว่า ตนเองอาศัยที่ในชุมชนดินแดงมานาน รู้สึกดีใจที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ก่อนหน้านี้มีปัญหาต่าง ๆ สะสมทั้งเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย เรื่องขยะ สภาพแวดล้อม ปัญหาการเข้าออก และอื่น ๆ เมื่อมีอาคารใหม่เกิดขึ้นก็รู้สึกมีความหวัง ตอนนี้เตรียมพร้อมเก็บของที่จะย้ายไปอยู่อาคารใหม่แล้ว ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเคหะแห่งชาติที่ลงมือทำอย่างจริงจัง และช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงอย่างต่อเนื่อง

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ