BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

05 มิถุนายน 2565 : 16:22 น.

กทม.รายงานสถานการณ์ติดเชื้อโควิดในพื้นที่พบเขตปทุมวันติดเชื้อสูงสุด 128 ราย ตามด้วยเขตบึงกุ่มอันดับสอง 110 ราย ่ส่วนอันดับสามเขตคลองสามวา 66 ราย ขณะที่เขตป้อมปราบไม่พบติดเชื้อวันนี้

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. กรุงเทพมหานคร โดยสำนักประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำวัน พบจำนวนผู้ป่วยรายเขต 10 อันดับติดเชื้อสูงสุด ดังนี้

1. เขตปทุมวัน ยอดติดเชื้อ 128 ราย

2. เขตบึงกุ่ม ยอดติดเชื้อ 110 ราย

3. เขตคลองสามวา ยอดติดเชื้อ 66 ราย

4. เขตคันนายาว ยอดติดเชื้อ 60 ราย

5. เขตบางเเค ยอดติดเชื้อ 60 ราย

6. เขตบางเขน ยอดติดเชื้อ 56 ราย

7. เขตราชเทวี ยอดติดเชื้อ 46 ราย

8. เขตจตุจักร ยอดติดเชื้อ 41 ราย

9. เขตภาษีเจริญ ยอดติดเชื้อ 41 ราย

10. เขตหนองเเขม ยอดติดเชื้อ 37 ราย

ขณะที่เขตป้อมปราบไม่พบผู้ติดเชื้อในวันนี้ 

ข่าวเด่น

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนแผนงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนแผนงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กปน. สานต่อ โครงการ “กปน. อาสา พัฒนาระบบประปาโรงเรียน” ปี 2566 ส่งมอบระบบประปาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

กปน. สานต่อ โครงการ “กปน. อาสา พัฒนาระบบประปาโรงเรียน” ปี 2566 ส่งมอบระบบประปาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวที่น่าสนใจ