BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 มิถุนายน 2565 : 16:01 น.

รมว.มหาดไทย กล่าวเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก เน้นย้ำยึดหลักธรรมาภิบาลและคำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)ครั้งแรก หลังจากได้รับการเลือกตั้ง โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. พร้อมด้วยส.ก. คณะผู้บริหาร หน่วยงานราชการสังกัด และข้าราชการกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและคำนึงถึงประชาชน เป็นศูนย์กลาง อันจะทำให้การบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานคร

สำหรับ การเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครในวันนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 30 ที่ระบุว่า “ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้สมาชิกได้มา ประชุมเป็นครั้งแรก” และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 17 ซึ่งในวรรคสามระบุว่า “ถ้าเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้ง และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกเกินกึ่งหนึ่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคนแล้ว หากมีความจำเป็นต้องเรียกประชุมสภาท้องถิ่นนั้น ให้เรียกประชุมและปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่”

ข่าวเด่น

วธ. เตรียมคัดเลือกสุดยอดชุมชนคุณธรรมฯ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ปี 66 ต่อเนื่อง คาดรายได้สูงขึ้นหลายเท่าตัว พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศมากขึ้น

วธ. เตรียมคัดเลือกสุดยอดชุมชนคุณธรรมฯ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ปี 66 ต่อเนื่อง คาดรายได้สูงขึ้นหลายเท่าตัว พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศมากขึ้น

อธิบดีกรมโยธาฯ เร่งติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางเสร่และพื้นที่ต่อเนื่อง จังหวัดชลบุรี กระตุ้นเศรษฐกิจและการค้า รองรับการขยายตัวของพื้นที่ EEC

อธิบดีกรมโยธาฯ เร่งติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางเสร่และพื้นที่ต่อเนื่อง จังหวัดชลบุรี กระตุ้นเศรษฐกิจและการค้า รองรับการขยายตัวของพื้นที่ EEC

ข่าวที่น่าสนใจ